Groningen Haren
Vogels
Op
zaterdag23feb201909:00

Excursie Wintervoedselveldjes

Een excursie voor mensen die niet bang zijn voor de winter, en de schoonheid van een verlaten landschap weten te waarderen.

NB Deze excursie is inmiddels vol en je kunt je niet meer opgeven.

De polders in Noord-Groningen maken ’s winters een desolate indruk. De verlaten akkers zijn omgeploegd en de wind heeft er vrij spel. Dit eenzame en stille landschap is het overwinteringsgebied voor vogelsoorten uit het hoge arctische noorden die de harde kou inruilen voor onze gematigde winters aan zee.

De agrariërs in dit gebied hebben extra beschermingsmaatregelen getroffen om deze vogels te helpen. In de polders langs de waddenkust bevinden zich kleine uitsparingen van ongeveer een tot twee hectare groot waarop zomergranen en andere zaaddragende planten zijn verbouwd. De granen en kruiden blijven ongeoogst de gehele winter overstaan. Honderden vinkachtigen vliegen af en aan om zich te goed te doen aan deze vetbol van enkele hectares groot.

Als de winter ten einde loopt en de elementen zich hebben uitgeleefd dan worden deze zogenaamde wintervoedselveldjes bijzonder geschikt voor typische kweldersoorten als IJsgors, Strandleeuwerik en Frater.

De rijkdom aan zangvogels oefent op zijn beurt weer een grote aantrekkingskracht uit op stootjagers zoals Sperwer, Havik, Slechtvalk en het Smelleken. Het overstaande graan is ook een voedselbron voor kleine knaagdieren zoals muizen en ratten. Dat ontgaat de scherpe blik van Buizerd en Torenvalk niet. Ook de meer schuwe en kwetsbare Velduil is hier een regelmatig gast en de in Nederland zeldzame Ruigpootbuizerd is in Noord-Groningen een vrij algemene verschijning. De combinatie van Waddenzee, kwelder en uitgekiend agrarisch natuurbeheer biedt de ruige soorten van het arctisch gebied een goed onderkomen.

Meer over wintervoedselveldjes op de Sovon-site (met Bauke Koole) en op bij Vogelbescherming.

Wanneer:  zaterdag 23 februari 2019
Vertrek:  09.00 uur vanaf de parkeerplaats Kardinge
Duur:  terug om ongeveer 14.00 uur
Kosten:  De kosten voor het meerijden ca €6, te betalen aan de chauffeur
Info:  Els van den Boomgaard, elsvdboomgaard@gmail.com, 06 44354496
Extra info:  We zullen proberen een koffiepauze in te lassen maar neem vooral ook iets te eten en te drinken mee. Kleed je vooral warm aan.
Foto: Thesinge (Werkgroep Grauwe Kiekendief), Torenvalk (Geert Mesander)

Algemene informatie

torenvalk,bidden,roofvogel,wintervoedselveld,Els van den Boomgaard
zaterdag 23 februari 2019 - 09:00
Excursie naar wintervoedselveldjes op de Groninger kwelders. Vertrek vanaf Kardinge.
Locatie: 
P&R Kardinge 9735AA Groningen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image