Groningen Haren
Vogels
Vanaf
donderdag23nov201719:30

Cursus Vogels van het boerenland

Wat maakt ons agrarisch gebied voor de ene vogel aantrekkelijk en waarom kan de andere soort zich amper handhaven? Hoe hangt dit samen met de leefwijze van deze vogels? En wat kunnen we doen om te zorgen voor diversiteit aan vogels op ons boerenland?

De Grutto en de Veldleeuwerik komen we veel minder vaak tegen dan 50 jaar geleden. De Kemphaan broedt amper nog in ons land, terwijl dat vroeger een normale verschijning was.
Ganzen daarentegen zitten ‘s winters in groten getale op onze akkers en graslanden en steeds meer blijven ze hier om te broeden.

De Vogelwerkgroep van IVN-Groningen Haren heeft drie deskundigen uitgenodigd om een lezing over dit onderwerp te geven. Tevens zijn er drie excursies gepland. Wij vinden voor de excursies 25 deelnemers het maximum, maar willen wel meer mensen de gelegenheid willen geven de lezingen te volgen. Opgave kan dus voor alleen de lezingen óf voor de lezingen plus excursie.

De lezingen worden gehouden in het AOC-Terra college op
23 november: Meinte Engelmoer,
14 december: René Oosterhuis, en
18 januari: Bauke Koole.

De excursies zijn op 25 november, 16 december en 20 januari, in principe in de ochtend tot begin middag.

Opgave: vanaf maandag 23 oktober 19.00 uur via de mail bij Els van den Boomgaard: elsvdboomgaard@gmail.com
Kosten: €35 alleen de lezingen, €45 voor de lezingen plus excursies. Graag bij opgave vermelden.
Iedereen ontvangt op tijd bericht met exacte tijden en verdere informatie.

Inlichtingen: Els van den Boomgaard, 06-44354496.

Met vriendelijke groet, de organisatie commissie, Saskia van der Burg, Willy Sjaarda, Margreet Schaaf, Els van den Boomgaard.

tureluur, weidevogels

graspieper, weidevogels

Foto’s: Klaas Heeres

Algemene informatie

donderdag 23 november 2017 - 19:30 tot zaterdag 20 januari 2018 - 13:30
In de winter van 2017-2018 wordt de cursus Vogels van het boerenland gehouden waarin vragen aan bod komen als Waarom is de ene vogelsoort zoals de Kemphaan de laatste tientallen jaren zo achteruitgegaan terwijl ganzensoorten vooruitgaan en in Nederland zijn gaan broeden terwijl dat tientallen jaren geleden niet zo was? Iedereen kan zich opgeven voor de lezingen terwijl de bijbehorende excursies voor maximaal 25 personen toegankelijk zijn. Geef je dus snel op als je mee wilt met de excursies! (Bij het opgeven graag aangeven of het voor lezingen alleen of lezingen plus excursies is.) NB Data staan vast, tijden zijn nog onder voorbehoud.
Locatie: 
AOC-Terra MBO
Hereweg 99
9721 AA Groningen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image