Groningen Haren
Vogels
Op
zaterdag13jul201909:00

Bijzondere moerasvogels in de Kropswolderbuitenpolder

De Kropswolderbuitenpolder maakte ooit deel uit van het stroomgebied van de Hunze: drassig land, dat geregeld onder water stond. Later heeft de mens het gebied bedijkt en het grondwaterpeil verlaagd om er landbouw te bedrijven. Sinds 2003 is het gebied aan de natuur teruggeven en zijn er bijzondere vogels gaan broeden, zoals Geoorde fuut, Steltkluut en verschillende soorten moerassterns.
Deze vogels hopen we tijdens deze wandelexcursie natuurlijk te zien!

Wanneer:  Zaterdag 13 juli 2019
Vertrek:  9:00 u parkeerplaats bij Transferium Kardinge
Duur:  We verwachten om ongeveer 13:00 u terug te zijn in de stad.
Opgave:  Saskia van der Burg, svanderburg28@ziggo.nl
Bij opgave graag vermelden of je met eigen vervoer komt of wilt meerijden
Kosten:  De kosten voor het meerijden, te verrekenen met de chauffeur zijn €3,50.

Foto: Geoorde fuut (Klaas Heeres)

Algemene informatie

zaterdag 13 juli 2019 - 09:00
Ga mee op zoek naar bijzondere moerasvogels in de Kropswolderbuitenpolder.
Locatie: 
Transferium Kardinge
Kardingerplein 1
9735AA Groningen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image