Excursie naar de Kortenhoeff

Wandelen met een IVN-gids op de Brabantse Wal

De excursie

De excursie start op zondag 9juli om 10.00 uur op de parkeerplaats van camping Familyland, Groene Papegaai 19 te Hoogerheide.
De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en deelname is gratis. Tip: wandelschoenen en een verrekijker zijn handig om mee te nemen.

De Kortenhoeff

Natuurgebied de Kortenhoeff maakt deel uit van Grenspark Kalmthoutse Heide. De Kortenhoeff is een klein natuurgebied met een rijke natuur. Ongeveer alle biotopen van het Grenspark komen hier voor. Natte en droge heide, vennen, stuifzand en wat bos.
Dit gaat gepaard met een rijke flora en fauna. In dit jaargetijde zijn Zonnedauw, Moeraswolfsklauw en mogelijk de zeldzame soort Beenbreek te zien.
De waterhuishouding en de verdroging van het gebied komen zeker ter sprake.

Staatsbosbeheer maakte van dit ooit sterk verkavelde gebied, waar voorheen een productiebos was en waar later agrarische activiteiten plaatsvonden, een aaneengesloten natuurgebied. Aspecten van het vroegere gebruik zijn nog in het terrein te herkennen.

Waar
Kortenhoeff Familyland
Groene Papagaai 19
4631RX Hoogerheide
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee
IVN Groene Zoom BrabantseWal

IVN Groene Zoom

Webmaster Groene Zoom

Ontdek meer over

Deel deze pagina