Lid worden Groene Zoom

Iedereen kan lid worden van IVN Groene Zoom. Een actieve en enthousiaste instelling wordt zeer gewaardeerd, interesse in de natuur is vanzelfsprekend en speciale voorkennis is geen vereiste. Ook als donateur bent u van harte welkom om het werk van IVN Groene Zoom te ondersteunen. Leden en donateurs van Groene Zoom ontvangen zes keer per jaar de afdelingsnieuwsbrief.

Als lid van IVN Groene Zoom ben je ook automatisch lid van de landelijke vereniging IVN. Dat heeft de volgende voordelen:

  • Vier keer per jaar het tijdschrift Mens & Natuur
  • 10% korting in de IVN webwinkel
  • Gratis of met korting deelnemen aan activiteiten, cursussen en lezingen
  • Een welkomstgeschenk van IVN.

Binnen de afdeling zijn diverse mogelijkheden om actief te zijn. Je kunt excursies begeleiden als gids, meehelpen bij activiteiten en evenementen, deelnemen in één van de werkgroepen, meewerken aan de nieuwsbrief of de website. Ten slotte kun je ook de afdeling ondersteunen als bestuurslid. Op het inschrijfformulier kun je aangeven waar je ambitie voor hebt.

De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 24,- per IVN-lid. Een tweede gezinslid betaalt € 8,-. Met het insturen van uw aanmelding machtig je het landelijk bureau van IVN, tot wederopzegging, de contributie voor het lidmaatschap van IVN-Groene Zoom van je rekening af te schrijven. (SEPA-machtiging). Daarom de vraag om de ledenadministratie compleet te maken met je rekeningnummer.
Bij bezwaren is een lokale overschrijving onder bepaalde voorwaarden nog steeds mogelijk. 

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag tot toelating tot het eind van het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt na afloop van het kalenderjaar automatisch verlengd met één jaar.

Om lid te worden van afdeling Groene Zoom schrijf je je in bij de landelijke vereniging IVN. De afdeling Groene Zoom wordt vanzelf voor je geselecteerd. De hoogte en betaalwijze van de contributie zijn daar in te stellen.

Ja, ik word lid!

Voor donateurs hebben we een ander inschrijfformulier.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Het lidmaatschap kan beëindigd worden bij het eind van het kalenderjaar, dus 31 december. De opzegging dient uiterlijk 30 november door de secretaris te zijn ontvangen.
Opzeggingen en wijzigingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via 0164 686158. Schriftelijk kunnen opzeggingen en wijzigingen worden doorgegeven via ivngroenezoom.secretariaat@gmail.com of per post via IVN Groene Zoom, Hazelaar 48, 4661 TC Halsteren.
In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.