Lid worden

Iedereen kan lid worden van IVN Groene Zoom. Een actieve en enthousiaste instelling wordt zeer gewaardeerd, interesse in de natuur is vanzelfsprekend en speciale voorkennis is geen vereiste. Ook als donateur bent u van harte welkom om het werk van IVN Groene Zoom te ondersteunen.

Als lid van IVN Groene Zoom ben je ook automatisch lid van de landelijke vereniging IVN. Je ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift Mens & Natuur en zes keer per jaar de afdelingsnieuwsbrief. Leden van IVN krijgen 10% korting in de IVN webwinkel en vaak ook korting bij lokale activiteiten.

Binnen de afdeling zijn diverse mogelijkheden om actief te zijn. Je kunt excursies begeleiden als gids, meehelpen bij activiteiten en evenementen, deelnemen in één van de werkgroepen, meewerken aan de nieuwsbrief of de website. Ten slotte kun je ook de afdeling ondersteunen als bestuurslid. Op het inschrijfformulier kun je aangeven waar je ambitie voor hebt.

De contributie voor 2017 is vastgesteld op € 24,- per IVN-lid. Een tweede gezinslid betaalt € 8,-. Met het insturen van uw aanmelding machtigt u het landelijk bureau van IVN, tot wederopzegging, de contributie voor het lidmaatschap van IVN-Groene Zoom van uw rekening af te schrijven. (SEPA-machtiging). Daarom de vraag om de ledenadministratie compleet te maken met uw rekeningnummer.
Bij bezwaren is een lokale overschrijving onder bepaalde voorwaarden nog steeds mogelijk.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag tot toelating tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.

Aanmeldformulier.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Een lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij er sprake is van de volgende situatie:
Als het eerste lidmaatschapsjaar nog niet is geëindigd, kan met een opzeggingstermijn van een maand het lidmaatschap pas worden opgezegd tegen het einde van dit eerste lidmaatschapsjaar.
Opzeggingen en wijzigingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via 0164 686158. Schriftelijk kunnen opzeggingen en wijzigingen worden doorgegeven via ivngroenezoom.secretariaat@gmail.com of per post via IVN Groene Zoom, Hazelaar 48, 4661 TC Halsteren .
In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.