Hommelcursus in Bergen op Zoom

Dit voorjaar organiseert Bijenlandschap West-Brabant in samenwerking met EIS Kenniscentrum een hommelcursus in Bergen op Zoom. IVN Groene Zoom beveelt deze cursus van harte aan.

Meld je direct aan voor de cursus

In het Bijenlandschap West-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, beheerders van natuurgebieden, maatschappelijke organisaties, wetenschap, boeren, imkers en burgers samen om de het leefgebied  van bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers te verbeteren.
Bijenlandschap West-Brabant is een open netwerk waarbij iedereen die iets wil doen voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers  kan aansluiten. Onder de huidige partners vinden we Gemeente Bergen op Zoom, Stadsboerderij de Kleine Kievit, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en nog veel meer organisaties en bedrijven uit de regio en de provincie*. Gezamenlijk vinden zij het van groot belang het tij te keren en de mogelijkheden die binnen bereik liggen te benutten. Hierdoor wordt het landschap biodiverser, kleurrijker en daarmee ook aantrekkelijker voor bewoners en recreanten. Ook andere dieren en planten profiteren hiervan.

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor het behoud van insecten en er zijn veel inititieven om de bijen te helpen. Bij veel van die initiatieven leeft de wens om de resultaten te monitoren. Het inventariseren en monitoren van bijen is echter erg lastig - er zijn veel soorten en het vergt veel ervaring om die te kunnen vinden en herkennen. Om dit probleem te omzeilen is de keuze gemaakt om de monitoring hoofdzakelijk te richten op hommels. Hommels zijn relatief goed te herkennen, zijn opvallend, zijn overal aanwezig en het aantal soorten is beperkt (tegenwoordig zo’n 20 soorten).

De cursus heeft als doel om een aantal vrijwilligers op te leiden tot hommelkenner. Na de cursus kunnen zij inventariaties uitvoeren om de effecten van genomen maatregelen te volgen en kunnen zij hun kennis weer verder overdragen.

Doelgroep

We richten ons op mensen waarvan verwacht kan worden dat ze de informatie goed opnemen en die tijd hebben om er in de jaren daarna iets mee te doen. De cursus is gericht op mensen:

  1. al wat ervaring hebben met insecten, bijvoorbeeld met dagvlinders of libellen;
  2. bereid zijn om drie dagen met de cursus mee te doen en daarnaast zelf aan de slag gaan met de materie;
  3. zelf een verrekijkertje hebben of willen aanschaffen;
  4. bereid zijn om in de daaropvolgende jaren een route te gaan tellen, willen inventariseren of cursussen aan anderen te geven;
  5. toegang hebben tot internet en in het ideale geval in staat zijn waarnemingen via de smartphone door te geven.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit drie dagen, vrijdag 5 april, zondag 23 juni en zondag 18 augustus. Op elke dag zijn er twee docenten aanwezig. Van de cursisten wordt verwacht dat zij alle dagen aanwezig zijn. Elke dag begint met een lezing en in de middag is er een excursie waar geoefend wordt met het herkennen van de verschillende soorten hommels.

Heb je interesse, wil je meer weten of direct aanmelden voor de cursus?
Vul dan het contactformulier in!

* De huidige partners: Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal, Agrarische Natuurvereniging tussen Baronie en Markiezaat, Bijengilde Etten-Leur e.o, Brabants Landschap, Defensie, Evides, Food4Bees, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Halderberge, Gemeente Moerdijk, Gemeente Roosendaal, Gemeente Rucphen, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, Green Chemistery Campus, Honey Highway, Imkervereniging Wal van Brabant, Leidingenstraat Nederland, Natuurmonumenten, Natuurpodium, Staatsbosbeheer, Stadsboerderij De Kleine Kievit, Streekorganisatie Brabantse Wal, Suiker Unie, Wageningen Environmental Research, Waterschap Brabantse Delta,  Fruitport West-Brabant, Provincie Noord-Brabant (Infra)