ANBI-gegevens

IVN Groene Zoom is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI). Dit betekent dat een gift aan de afdeling voor de schenker bij de belastingaangifte aftrekbaar is.

Hieronder staan de gegevens van de afdeling die daarvoor nodig zijn.