Groene Zoom
Slootjesdagen
Op
zondag14jun202012:00

Slootjesdag 2020 afgelast wegens coronacrisis

De Slootjesdagen gaan dit jaar niet door wegens de coronacrisis. IVN (landelijk) voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de leden en de deelnemers die op de Slootjesdagen afkomen. We willen hier geen risico’s in nemen. Een lastig besluit, gezien de fanatieke afdelingen die jaar in jaar uit prachtige activiteiten rond de waterkant organiseren en de duizenden kinderen die hier jaarlijks op afkomen. Helaas draagt deze grote belangstelling van buitenaf ook juist in deze tijd risico’s met zich mee die wij niet willen nemen.

Bijna zeventig vrijwilligers dachten mee over de besluitvorming over de Slootjesdagen. Het merendeel gaf de voorkeur aan het afgelasten. Wij hebben ons laten leiden door dit advies. Op zaterdag 18 april is dit besluit ook besproken met de Landelijke Raad.

In plaats van de Slootjesdagen ondersteunen we de afdelingen in het organiseren van een natuurfeest tijdens Fête de la Nature op 4, 5 en 6 september. Deze nieuwe campagne na de zomer is hopelijk het startschot om weer met zijn allen van de natuur te kunnen genieten. Volg alvast de Fête de la Naturegroep op Ons IVN: https://ons.ivn.nl/#/groepen/fete-de-la-nature/703. Meer informatie volgt.

Algemene informatie

zondag 14 juni 2020 - 12:00