Groene Zoom
Duurzaamheid
Vanaf
woensdag26aug202018:00

Klimaatcursus De Groene Verandering

Bij IVN Groene Zoom

Mensen met natuur verbinden staat centraal bij IVN. Natuur en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de nieuwe IVN klimaatcursus wordt klimaatverandering in een breder perspectief geplaatst, met speciaal aandacht voor natuureducatie en mogelijke klimaatacties. De cursus informeert over de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en zoomt in op het verband tussen klimaatverandering en menselijk handelen. Voorkennis over het onderwerp is niet nodig.
De cursus is ontwikkeld door de landelijke IVN en deze levert ook de docenten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.m.: klimaat, ecologische voetafdruk, klimaat-communicatie en klimaatrechtvaardigheid. Specifieke voorkennis is niet nodig.
Tijdens de lessen worden theorie en praktische opdrachtjes steeds afgewisseld.

Overzicht cursusavonden
  Datum, tijd Les
1 Wo 26 augustus
18.00-22.00
Klimaatles 1
2 Wo 2 september
18.00-22.00
Klimaatles 2 en 3
3

Za 5 september
9.30 - 12.30

Excursie 1 De Vroente
4 Za 19 september
9.30 - 12.30

Storytelling
Excursie 2

5 Wo 23 september
18.00 - 22.00
Klimaatles 4 
Actieplan opzetten
6 Za 26 september
9.30 - 12.30
Presentatie Actieplan
Evaluatie

Locatie: Bezoekerscentrum De Kraaijenberg, Fianestraat 21 te Bergen op Zoom. Op 19 september is de locatie Natuurpodium Brabantse Wal.
De locaties van de beide excursies worden bij de cursus bekendgemaakt.

Omdat de lesavonden vroeg beginnen, bieden we de mogelijkheid om voorafgaand aan de lessen (ca. 17.15 uur) een maaltijd te gebruiken. Met opgave vooraf en tegen een bescheiden vergoeding. 

De kosten voor deze cursus bedragen (incl. cursusmaterialen):

  • € 60,- voor niet IVN-leden
  • € 50,- voor IVN-leden
  • € 40,- voor actieve leden van IVN Groene Zoom (gidsen, actieve vrijwilligers)

Er is plaats voor 15 cursisten. Er zijn inmiddels 15 cursisten ingeschreven.
Kijk voor een andere locatie voor de cursus op ivn.nl.
Aanmelden voor een wachtlijst kan met een mail aan het cursusteam.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cursustteam via ivngroenezoom.secretariaat@gmail.com, t.a.v. Annemarie Weldring.

Algemene informatie

woensdag 26 augustus 2020 - 18:00 tot zaterdag 26 september 2020 - 12:30
Locatie: 
Bezoekerscentrum De Kraaijenberg
Fianestraat 21
4617 RA Bergen op Zoom
Nederland
Google Maps image