Groene Zoom
Landschap
Op
zondag29aug202110:00

Excursie Yerseke Moer

Waardevol natuur- en cultuurlandschap

Wandelen met een gids door de Yerseke Moer.

De excursie

De excursie op 29 augustus duurt ca. 2 uur en start om 10.00 uur bij de werkschuur van het Zeeuwse landschap aan de Reeweg te Yerseke, vlak bij de kruising met de Schelvrijwegeling. Het meenemen van een verrekijker en het dragen van stevige waterdichte schoenen wordt aanbevolen.
Deelname is gratis, aanmelden verplicht.

Aanmelden

Omdat er ter plaatse slechts beperkte parkeervoorzieningen zijn wordt er om 09.30 uur gecarpoold vanaf de parkeerplaats van sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom.

De Yerseke Moer

Yerseke Moer is een uitgestrekt veenweidegebied van ruim 480 hectare. Het bestaat uit grasland, hier en daar wat hoog struikgewas, doorgroefd met modderslootjes met bruggetjes, bewoond door grote kolonies ganzen, smienten en grazende koeien. Het gebied heeft de vorm van een schotel, het midden ligt tot ongeveer 1,5 meter lager dan NAP aan de randen tot een halve meter boven NAP.

Vanwege de zoute kwel komen er in de Yerseke Moer zilte soorten als Zeekraal, Klein schorrenkruid, Zulte, Melkkruid, Zilte rus, Schijnspurrie en verschillende soorten kweldergrassen voor. Het gebied is zeer vogelrijk. Weidevogels zoals Tureluur, Kluut, Kleine plevier en Grutto maar ook eenden, zoals de Wintertaling en de Slobeend broeden in flinke aantallen in het gebied. Ook In de winter foerageren er in de Yerseke Moer duizenden ganzen: onder meer Kolgans, Rotgans, Brandgans en de Kleine rietgans doen het gebied aan.

 

Lees een verslag van een vorige excursie naar Yerseke Moer.


Bekijk het volledige overzicht van komende excursies van IVN Groene Zoom op de Brabantse Wal.

 

 

wandeling Groote Meer 5 juni
Uw gids:
IVN Groene Zoom
IVN Groene Zoom

Algemene informatie

zondag 29 augustus 2021 - 10:00
Locatie: 
Werkschuur Zeeuws Landschap
Reeweg, kruising Schelvrijwegeling
Yerseke
Nederland
Extra Informatie: 

Vooraf aanmelden is verplicht, voor maximaal 12 deelnemers. Volg de ontwikkelingen op deze website, Facebook en Twitter
Carpoolen: verzamelen om 9.30 bij sporthal Gageldonk, Gagelboslaan 160, Bergen op Zoom.

Google Maps image