Groene Zoom
Biodiversiteit
Op
zondag23okt202216:00

Excursie Wouwse Plantage

let op: gewijzigde begintijd

Wandelen met een gids door de natuur van de Brabantse Wal

Op zondag 23 oktober houdt Golf Wouwse Plantage een Open Dag, waarbij IVN een excursie verzorgt op het oostelijk gelegen terrein, dat pas eind jaren tachtig is gerealiseerd.

Golf Wouwse Plantage

Het geaccidenteerde terrein wordt, hoe kan het ook anders, sterk gedomineerd door grasoppervlakten, een groot verschil met de overige gebieden in de nabij gelegen (productie)bossen. Van oudsher staan golfterreinen, evenals overigens productiebossen bekend, om hun monocultuur. We hoeven alleen maar te denken aan genoemde grasvlakten met geringe biodiversiteit. 

De Bleekloop

Samenwerking tussen Golf Wouwse Plantage en het waterschap De Brabantse Delta heeft geresulteerd in opmerkelijke ecologische aanpassingen. Met de gids gaan we gedetailleerder kijken naar de verschillen tussen monocultuur en gemengde cultuur.
Centraal in deze excursie staat de watergang de Bleekloop, die lopend vanaf de vliegbasis Woensdrecht uiteindelijk kilometers noordelijker uitstroomt in het kanaaltje de Zoom.
De Bleekloop is hier veranderd van een nagenoeg rechte watergang in een sterk meanderend 'riviertje', waarbij kunstmatige waterpartijen in de vorm van vennetjes zorg dragen voor een rijk geschakeerd landschap. Zo krijgen hier het water en de oevers, met een zeer flauwaflopend talud, een meer natuurlijke uitstraling. Uiteraard gaat dit gepaard met een toename van het insectenbezoek aan de hier groeiende flora, waar ook de fauna de vruchten van plukt.

Voor deze wandeling is het aantal deelnemers beperkt tot 15. Aanmelden is verplicht.

Aanmelden

wandeling Groote Meer 5 juni
Uw gids:
IVN Groene Zoom
IVN Groene Zoom

Algemene informatie

zondag 23 oktober 2022 - 16:00
Locatie: 
Parking Golf Wouwse Plantage
Zoomvlietweg 66
4624RP Bergen op Zoom
Nederland
Google Maps image