Groene Zoom
Natuur in de Buurt
Op
zondag07apr201910:00

Excursie naar Zoomland

met IVN Groene Zoom

Op zondag 7 april 2019 houdt  IVN-Groene Zoom  een excursie naar het landgoed Zoomland in Bergen op Zoom. De start is om 10.00 uur bij ‘Stayokay’ aan de Boslustweg 1. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur.

Het landgoed is eigendom van het Brabants Landschap en heeft een oppervlakte van een kleine 300 ha. Het ligt in de oksel van snelwegen en bestaat uit een lappendeken van  loof- en naaldhout, poelen, zompige weilanden, etcetera.  

Aan de orde komen onderwerpen zoals de vele soorten houtgewassen, de grote verschillen tussen in- en uitheemse eiken,  het microklimaat in en net boven de strooisel laag, de ouderdom van bomen, het nut van dood hout, schorsbrand en de biodiversiteit.

Ook wordt aandacht besteed aan het klein en groot wild, biotopen en de voorkomende amfibieën en reptielen. Uiteraard kijken we ook hoe het staat met de pas uit de winterslaap ontwaakte amfibieën.

Gezien de toestand van het terrein is stevig schoeisel aan te bevelen.

Uw gids is Louis Mouwen

Algemene informatie

zondag 7 april 2019 - 10:00
Locatie: 
Stayokay Bergen op Zoom
Boslustweg 1
4624 RB Bergen op Zoom
Nederland
Google Maps image