Groene Zoom
Landschap
Op
zaterdag05sep202010:00

Excursie naar Kortenhoeff

i.s.m. Nareka

De excursie is afgelast. 

Staatsbosbeheer voert werkzaamheden uit bij het Akkerenven.
 

Het gebied tussen de Abdijlaan en de Huijbergsebaan was ooit woeste grond. In de 20e eeuw werd het gebied ontgonnen, deels voor bebossing en deels voor landbouw. Daarna zijn er allerlei vormen van gebruik geweest door verschillende eigenaren.

Staatsbosbeheer is eigenaar van 100 ha van dit bijzondere gebied dat binnen de Natura 2000 begrenzing valt. Staatsbosbeheer houdt het terrein open en herstelt de vennen. Stuifduinen en vennen, zoals het Bronven en Akkerenven, bevinden zich op korte afstand van elkaar. De biodiversiteit is groot. Het gebied heeft een hoge botanische waarde met soorten als Beenbreek, Klein en Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Ook komen er bijzondere vogelsoorten, zeldzame amfibieën en veel soorten paddenstoelen voor.

De gids die deze keer de excursie verzorgt zal u door het gebied leiden en vertellen over de geschiedenis, het beheer en de bijzonderheden van de aanwezige natuur. Ook de aanwezigheid van exoten en de bestrijding daarvan is onderwerp van gesprek.


 

wandeling Groote Meer 5 juni
Uw gids:
IVN Groene Zoom
IVN Groene Zoom

Algemene informatie

zaterdag 5 september 2020 - 10:00
Locatie: 
Parking Camping Familyland
Groene Papegaai 19
463RX Hoogerheide
Nederland
Google Maps image