Groene Zoom
Landschap
Op
zaterdag21mrt202010:00

Excursie naar De Maatjes gaat niet door

i.s.m. Nareka

Deze wandeling gaat niet door.
In Belgie is alles afgelast! 

De Matjens of Maatjes is een van de meest zuidelijk gelegen rietgebieden in Nederland. Het ligt in het zuiden van de gemeente Zundert en maakt deel uit van een grensoverschrijdend natuurgebied. In Nederland wordt het gebied beheerd door Staatsbosbeheer en in België door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaamse deel van het gebied staat op de kaart als De Maatjes en ligt in het noordoosten van de gemeente Kalmthout. Aan Nederlandse zijde bedraagt de oppervlakte van het rietreservaat ongeveer 40 ha, aan Vlaamse kant zo’n 10 ha.

De naam van beide gebieden slaat op een verleden als verveningsgebied. Ooit lag in dit deel van Brabant een hoogveengebied. Vanaf halverwege de 13e eeuw is het veen hier afgegraven en omgevormd tot turf. De turf werd via turfvaarten afgevoerd naar steden in de omgeving, zoals Roosendaal en Bergen op Zoom.
Jarenlang had het gebied de Matjens te kampen met verdroging maar door diverse maatregelen is het Nederlandse deel een stuk natter geworden. In de rietlanden komen vogels als Rietgors en Blauwborst voor, in de natte weilanden voelen Grutto en Kievit zich thuis.

Carpoolers vertrekken om 9.20 uur bij Sporthal Gageldonk
 

wandeling Groote Meer 5 juni
Uw gids:
IVN Groene Zoom
IVN Groene Zoom

Algemene informatie

zaterdag 21 maart 2020 - 10:00
Locatie: 
Parkeerplaats bij de kerk
Kerkstraat
2920 Nieuwmoer (B)
Nederland
Google Maps image