Groene Zoom
Biodiversiteit
Op
zondag04aug201910:00

Excursie langs de Zoom

nieuw type wandeling!

In het blad Spoor van de Nederlandse Spoorwegen werd de Grote Markt in Bergen op Zoom beschreven als een van de mooiste stadspleinen van Nederland. Op zondag 4 augustus houdt IVN Groene Zoom voor de eerste keer een natuur-/stadsexcursie langs de voormalige moervaart 'De Zoom' in combinatie met een korte stadsroute richting Grote Markt. 

Tijdens de excursie komen onderwerpen aan de orde zoals de begroeiingen op de steile hellingen van de vaart, de turfgeschiedenis, hoogte-liggingen, vervuiling, (muur-)flora en de waterhuishouding. Verder komt 'De Zoom' aan bod als ecologische verbindingszone en uiteraard  de bezienswaardigheden richting stadscentrum. 

Vanaf de start bij het Smitsvest wordt het Turfpad gevolgd.IVN Groene Zoom, Bergen op Zoom, MoervaartTer hoogte van de scholengemeenschap 't Rijks, gaan we de 'diepte' in. Ongeveer 20 minuten lopen we parallel aan de vaart over het zandpad richting stadspark. Hier eindigt de wandeling langs de watergang en ‘stijgen we op’ naar het verharde plaveisel. 
Vervolgens lopen we richting oude binnenstad en worden we geconfronteerd met het Esperanto monument, het 'Ravelijn Op den Zoom', daterend uit het begin van de 18e eeuw. Dit vestingwerk werd de laatste decennia sterk aangetast door overwoekerende vegetatie. De bemetseling leed sterk onder de krachten van de beworteling van met name bomen en struiken. De verwoestende werking van (planten)wortels in de oude muren was duidelijk waarneembaar. Voordat gestart werd met het herstel van het 'Ravelijn' werd om die reden alle hierop voorkomende vegetatie verwijderd.
Op het Gouvernementsplein waar we stil staan bij de monumentale plataan 'De dikke boom' met een ouderdom van ongeveer 120 jaar. Het eindpunt van de route is de Grote Markt.  

Start is om 10.00 uur bij de hoek Smitsvest-Garnizoenspad. Parkeren is daar lastig, je komt het best te voet of op de fiets. Stevig schoeisel is aangeraden!
Gidsen zijn Annie Bovee en Louis Mouwen.

Bekijk het volledige overzicht van komende excursies van IVN Groene Zoom op de Brabantse Wal.

wandeling Groote Meer 5 juni
Uw gids:
IVN Groene Zoom
IVN Groene Zoom

Algemene informatie

zondag 4 augustus 2019 - 10:00
Locatie: 
Hoek Smitsvest/
Granizoenspad
Bergen op Zoom
Nederland
Google Maps image