Groene Zoom
Amfibieën & reptielen
Op
zaterdag11mrt201719:00

Amfibieëntrek

Lezing van IVN Groene Zoom en WNF

Op zaterdag 11 maart a.s. organiseert het IVN-Groene Zoom te Bergen op Zoom tezamen met het WereldNatuurfonds een tweetal korte lezingen. 
Namens het WNF zal de heer Simjouw aandacht besteden aan de doelstellingen van deze wereldwijd opererende natuurorganisatie. Uiteraard zullen diverse aspecten van de aan het WNF gekoppelde jongerenorganisatie Rangers de aandacht krijgen.

Na een korte pauze volgt de tweede lezing over de trek van amfibieën door Louis Mouwen. Aan de orde komen onderwerpen, zoals de leefgebieden van de hier in het landgoed voorkomende amfibieën, de voortplanting, de leefgewoonte en de typische kenmerken van amfibieën, de migratieroutes en het microklimaat in en net boven de strooisellaag.
Verder komt ook de ideale amfibieënpoel ter sprake, die in beginsel de vorm heeft van een ‘soepbord’. Ook de overwintering komt uiteraard in de lezing aan de orde. Dit fenomeen zal vanuit een aantal invalshoeken worden bekeken. Hoe kunnen deze amfibieën, zonder bijna vier maanden te eten, de winter doorkomen?

Na afloop van de lezing volgt een excursie naar een paddenpoel in het landgoed 'Zuidgeest'. Informatie daarover vind je hier.
Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen de lezing te volgen of alleen met de excursie mee te gaan.

Algemene informatie

IVNGRoeneZoom_Amfibieëntrek_2015
zaterdag 11 maart 2017 - 19:00 tot 20:00
Locatie: 
Natuurpodium Lievensberg, Stayokay
Boslustweg 1
4624 RB Bergen op Zoom
Nederland
Google Maps image