Verslagen activiteiten

Ook voor kinderen en jongeren hebben wij verschillende mogelijkheden om natuur te beleven. Vaak maken een van hen een verslag. Lees vooral verder , ook onder de foto's.

* Op zaterdag 18 mei was er een jeugdochtend over waterdiertjes met de enthousiaste en deskundige hulp van Wim van den Heuvel (RAVON).  We hebben veel geleerd over water en waterdiertjes. Tegelijk werd onderzoek gedaan naar de helderheid, ph-waarde en de aanwezige soorten waterdiertjes, aan de hand van de lesbrief "IVN-Slootjesdagen". Het was mooi om het verschil te zien tussen de visvijver en de amfibiepoel op Mariëndaal. Deze waarnemingen worden via de website doorgegeven.

Een jeugdlid maakte van deze ochtend het volgende verslag

Jeugd IVN Grave

* Op 23 maart heeft de groep een bezoek gebracht aan Gemaal van Sasse in Grave. Waterschap Aa en Maas heeft IVN Grave gevraagd mee te denken en te werken aan een nieuw in te richten strook natuur. De kinderen hebben hiervoor een ontwerp gemaakt, met aandacht voor biodiversiteit.  Bij het gemaal werden in groepjes de eerste ideeën getekend.

Tijdens de jeugdochtend op 13 april keken de kinderen wat de belangrijkste elementen zouden zijn en werden deze gecombineerd tot een echt plan voor de groenstrook. Jeugdlid Suus maakte eenverslag

Jeugd IVN Dit ontwerp is op 16 mei door kinderen en leiding aangeboden aan medewerkers van het Waterschap. Hier leest u meer over dit bijzondere project.

* Leden van het Jeugd- en Jongeren IVN maakten op 23 februari hun eigen klimaatakkoord om zelf een bijdrage te leveren. Hier lees je een artikel hierover uit de Graafsche Courant. Ook gingen ze in de buurt van Merletcollege Grave aan de slag om zwerfafval op te ruimen.

* Op 11 januari gingen Jeugd- en Jongeren IVN op bezoek bij Sterrenwacht Halley tussen Heesch en Vinkel. Een van de jeugdleden maakte hiervan een Verslag

Jeugd IVN