Verandering samenstelling bestuur IVN Grave

Het bestuur van IVN Grave heeft enkele wijzigingen ondergaan. Bij de Algemene ledenvergadering (ALV) die dit jaar noodgedwongen digitaal moest plaatsvinden, zijn Hans Hofhuizen en Gerard Janssen per 30 oktober door de leden benoemd als nieuw bestuurslid.
Rob Lobel, sinds 12 maart 2019 penningmeester/secretaris, heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.

De samenstelling van het nieuwe bestuur is:
Wil van Hout en René van den Heuvel, duovoorzitters;
Gerard Janssen, secretaris;
Thom Kikkert, penningmeester
Hans Hofhuizen, bestuurslid.


Het nieuwe correspondentieadres van onze vereniging is:
Appelhof 8 te 6584BL Molenhoek.
Het emailadres van de vereniging blijft: ivngrave.natuureducatie@gmail.com.

Het nieuwe bestuur heeft inmiddels een aantal taken/werkzaamheden verdeeld. Hieronder de globale verdeling:
Wil van Hout is naast duovoorzitter ook coördinator van de werkgroep jeugd en coördineert de groene overleggen;
René van den Heuvel is naast duovoorzitter ook verantwoordelijk voor de communicatie- en PR-activiteiten;
Thom Kikkert, penningmeester en aanspreekpunt voor IVN-ruimte in Buitenhuis;
Gerard Janssen is naast secretaris (inclusief ledenadministratie), ook coordinator werkgroep Natuurfotografie en beheerder Ons IVN;
Hans Hofhuizen is aanspreekpunt voor de werkgroepcoördinatoren en voorzitter van het overleg van de werkgroepcoördinatoren.

Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden van de individuele bestuursleden, klik hier: 

Verdeling bestuurstaken