Van het bestuur

Nieuw bestuur aan de slag

Het nieuwe bestuur van natuurvereniging IVN Grave heeft op 28 maart 2019 de taken overgenomen van het voormalige bestuur. Dit interimbestuur gaat voor de duur van 1 jaar de vereniging leiden en werken aan een passende gezonde toekomst van onze vereniging. 

Het bestuur heeft inmiddels een taakverdeling gemaakt. René van den Heuvel en Wil van Hout vervullen samen het voorzitterschap en Rob Lobel is penningmeester. Samen met Thom Kikkert beheert hij ook een groot aantal secretariële zaken. Theo Rammelt en Anke Suijs ondersteunen als niet-bestuurslid, het bestuur. Ieder bestuurslid is ook aanspreekpunt voor een of meerdere werkgroepen. Voor een compleet overzicht van de taakverdeling klikt u 

hier

Nieuwe activiteiten

Het advies van de tijdelijke werkgroep Toekomst IVN Grave is een belangrijke leidraad voor het bestuur. Op basis daarvan gaat zij een aantal nieuwe activiteiten en veranderingen in gang zetten die de vereniging toekomstbestendig moet maken. De komende maanden wil het bestuur in samenspraak met de werkgroepen bezien welke bijdragen zij daaraan kunnen leveren. Het zijn tenslotte de leden in de werkgroepen die kunnen zorgen voor nieuwe activiteiten en nieuw elan. Ook wordt bekeken of er werkgroepen samengevoegd kunnen worden.

Het bestuur is blij dat sommige nieuwe activiteiten al zijn gerealiseerd. Zo verscheen op 4 april onze eerste digitale nieuwsbrief Natuurlijk Actief. Die vervangt zoals het kwartaalblad De Vroegeling dat eind  2018 voor het laatst uitkwam. 

Ook is inmiddels de nieuw opgerichte werkgroep Natuurfotografie voortvarend aan de slag. Maar liefst bijna 30 nieuwe leden leverde dat de vereniging op. Inmiddels zijn de leden volop actief tijdens fotoavonden en fotowandelingen en gaan ze foto’s leveren die de vereniging kan  gebruiken voor bijvoorbeeld de website, persberichten en de nieuwsbrief.

Verder zal in het Buitenhuis binnenkort de aanwezige audiovisuele apparatuur worden vernieuwd voor een kwalitatief goed en adequaat beeld en geluid bij lezingen en presentaties. 

Actief beleven

De bedoeling is dat bestaande en nieuwe activiteiten een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van de vereniging opleveren en zoveel mogelijk aanhaken op actuele maatschappelijke thema’s. Actief beleven in de natuur is een van kernpunten hierbij. Alles in nauwe samenwerking met de werkgroepen van IVN Grave. 

Het bestuur is in gesprek met gemeente, waterschap, instellingen en natuurorganisaties om te bezien waar gezamenlijk kan worden opgetrokken. De dauwtrapwandeling op donderdag 30 mei is daar een mooi voorbeeld van. De wandeling is opgezet is samenwerking met Brabants Landschap, beheerder Avant Spirit van klooster Emmaus in Velp, en IVN Grave. Samen met anderen kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich.

Een prachtig initiatief is ook dat de jeugdleden van IVN Grave samen met Waterschap Aa en Maas een natuurgebiedje ontwikkelen nabij het Gemaal van Sasse in Grave. De tekeningen en opzet hebben ze al zelf gepresenteerd op het kantoor van het waterschap. Een mooi voorbeeld hoe we binnen de vereniging en binnen de gemeenschap gezamenlijk kunnen werken in en voor een mooie en gezonde natuur.

Heb je ideeën of suggesties die aansluiten bij dit toekomstbeeld of wil je zelf een actieve rol hierin spelen? Neem dan contact op met René van de Heuvel tel. 06-5701 8301 of met Wil van Hout, tel 06-1660 5421, duovoorzitters IVN Grave. Zie ook de foto genomen door Marco van den Broek voor het artikel in de Graafsche Courant d.d. 21 mei 2019.

Namens het bestuur,
René van de Heuvel en Wil van Hout, duovoorzitters.