Paddenpoelen

In de 90-er jaren zijn er zo'n 150 paddenpoelen gegraven in het hele Land van Cuijk. Dit is gedaan om kikkers en salamanders de kans te geven terug te keren in het gebied.

De poelen liggen nooit meer dan vierhonderd meter van elkaar of van een waterloop af. Dit is de afstand die een amfibie kan overbruggen van overwinteringsplaats naar paarplek. De meeste poelen zijn al direct na het graven bevolkt door kikkers en salamanders. De aanwezigheid van de kamsalamander geldt als lakmoesproef voor een goed functionerende ecologische verbindingszone.

Dat het beweegt in sloten, plassen of zomaar in de tuinvijver, we weten het. Koudbloedige dieren als amfibieën en reptielen houden daarbij allemaal een winterslaap. De eerste zijn afhankelijk van water, de tweede huizen vaak in heideterreinen en oude cultuurlandschappen.

Vandaag de dag houden wij hier weer rekening mee. Dit zien we dan ook terug in een zich herstellende soortenrijkdom. De ruilverkavelingen tot in de jaren zestig van de vorige eeuw en de steeds grotere landbouwmachines deden eerder kleinschalige terreinen verdwijnen. Met een overmatig bemesten en het gebruik van gifstoffen waren dit aanzetten tot het afnemen van deze biodiversiteit. 

Sommige natuurparels bleven overeind in de gemeente Grave. Hun oorsprong ligt simpelweg in zand- en kleiafzettingen tijdens de IJstijd. Juist deze grondstoffen waren eenvoudigweg niet interessant genoeg om wat te verbouwen, doordat dit soorten afzettingen te nat of te droog blijven of men kon hier met de al aangehaalde machines niet bij. Hierdoor ligt er een enorme kans om zomaar van zuid naar noord een groene weg, een heuse ecologische verbindingszone, te behouden voor amfibieën.

Soms heeft een soort het lang uitgehouden of bieden andere factoren een kans. Dat zien we bijvoorbeeld bij gedeelten die opnieuw zijn ingericht, zoals in het Raamdal, waar de Hoge Raam en de Halsche Beek in de Graafsche Raam uitmonden, of bij de rivierduinen in Gassel, ook een hoger gelegen deel waar nog veel amfibieën te vinden zijn. 

Dan zijn er ook nog de meer natte natuurparels te vinden zoals bij de Broekse Wielen, langs pas ontwikkelde verbindingszone van de Hertogswetering en rond andere poelen, zoals in Keent.  

Alle Nederlandse amfibieën en reptielen zijn wettelijk beschermd. Geeft uw waarneming dan ook alstublieft door, of het nu in een vijver is of tijdens een wandeling. Neemt u dan contact op met onze coördinator van de amfibieënwerkgroep, Wim van den Heuvel via telefoon 06-14 42 51 77 of wam.heuvel@home.nl.