Overleg bestuur en werkgroepen

Tot voor kort waren er regelmatig werkgroepenvergaderingen voor overleg tussen het bestuur en de verschillende werkgroepen. Dit overleg vervalt.

Een en ander gaat een nieuwe invulling krijgen. Vanwege de corona perikelen moet dat even worden uitgesteld.