Grave
Kind & Natuur
donderdag18jul2019

Zaadbommen op Landgoed Mariëndaal

In 2018 hebben de leerlingen van groep 3 en 4 van de Sint Jozefschool samen met IVN-Grave in Velp zaadbommen gegooid.

Deze zaadbommen waren het resultaat van de actie van de Zuiderwaterlinie, waar een onderdeel was om op diverse plaatsen tussen Berg op Zoom en Grave zaadbommen te gooien.

De strook grond was door de buitendienst van de gemeente Grave bewerkt zodat de zaden een goede kans maakte te ontkiemen.

De bloemstroken die er nu zijn, leveren een plaats op waar insecten naar hartenlust  bloemen kunnen bezoeken om nectar te zoeken en zo de bloemen te bevruchten.

IVN Grave