Grave
Natuur
dinsdag30okt2018

Wat de Maashorst uniek maakt!

Nico Etttema schreef deze zomer een tussentijdse evaluatie van inrichting en beheer 2010-2018 over de Maashorst.

De aanleiding voor deze tussentijdse evaluatie is de voorgenomen maatregel om 4000 bomen en struiken per hectare aan te planten als middel om de verzuring van de bossen in de Maashorst te bestrijden door het op gang brengen van de mineralenpomp. Om te bepalen of dit een goede maatregel is, is op de eerst plaats gekeken naar de bodem en de daarmee samenhangende flora.
Daarna is bij deze evaluatie een analyse gemaakt van de tot nu toe genomen maatregelen en ingrepen en de gevolgen voor de biodiversiteit.
Vervolgens is gekeken wat de grootste uitdagingen voor de komende jaren zijn en worden maatregelen voorgesteld, die een oplossing kunnen brengen.
Tot slot is opgesomd wat er aan monitoring en onderzoek gedaan gaat worden door vrijwilligers van de Stg. Natuurverenigingen De Maashorst.

Deze evaluatie is bedoeld als praatpapier voor het aanstaande beheerdersoverleg en voor de beleidsmakers van de Maashorst.

Hier kunt u het rapport downloaden.