Grave
Vogels
donderdag11jun2020

Vogelwerkgroep in Coronatijd

Door de corona zijn de gezamenlijke activiteiten van de leden van de vogelwerkgroep vrijwel stil komen te liggen. Deze gezamenlijke activiteiten zijn o.a. een twee maandelijkse vergadering/samenkomst om resultaten en ervaringen uit te wisselen en de twee maandelijkse vogeluitjes.

Bij de vogeluitjes worden vogelgebieden bezocht.  Dat kan zijn in de regio maar ook naar bv de provincie zeeland of Zuid-Holland. Vogeluitjes in de regio zijn meestal een ochtend terwijl de bezoeken aan verder gelegen vogelgebieden een dagtrip zijn.

Wel is er op individuele basis door de leden wat gedaan. Zo zijn er tellingen uitgevoerd. Bij de uilen was er een probleem met het tellen van jonge uilen in de nestkasten. De telling van de uilen wordt in eerste instantie gedaan voor Brabants Landschap en die geeft aan dat tellen met een ladder door 1 persoon onwenselijks is. Maar met twee personen is de 1,5 meter afstand niet mogelijk.

Ook de optie dat de gastgevers (eigenaren van de grond) zelf gaan tellen was niet goed, te gevaarlijk. Dus er is besloten dat de tellingen van jong uilen dit jaar achterwegen blijft, uilen gaan toch gewoon hun gang ondanks de coronacrisis. Alle gastgevers zijn hier van op de hoogte gesteld.

Wat wel doorgaat is het tellen van de nestkastjes op landgoed Mariendaal. Hier hangen 73 nestkastjes die door leden van de vogelwerkgroep onderhouden worden en op verschillende momenten in het voorjaar bezocht worden en waar eieren en later de jonge vogels worden geteld.

In het vroege voorjaar voordat er echt veel blad aan de bomen is worden de roeken kolonies geteld. Er zijn op dit moment op een viertal plaatsen in Grave roekenkolonies bekend. Dat is bij de Sluisweg net over de brug, op het Airborneplein, langs de Hertoggraafssingel en aan de Koninginnedijk.

Dus ging ik op een geschikt moment op pad, eerst de nesten geteld op het airbornplein en langs de Hertoggraafssingel. Toen even de brug over en bij de Sluisweg. Nu nog even de roekennesten tellen op de Koninginnedijk, Op de Koninginnedjik kwam ik er achter de dat boom weg was, gekapt en alleen de stronken waren nog zichtbaar. Jammer want in deze boom zaten jaarlijks een groot aantal nesten.

De telling van de huiszwaluwnesten zal pas in het najaar, als alles meezit, worden gedaan. 

Rob Lobel

Foto's door Fotowerkgroep IVN Grave

Fotowerkgroep