Grave
Vogels
zaterdag30jan2021

Nieuws van de vogelwerkgroep

Op dit moment zijn er weinig activiteiten van de vogelwerkgroep. Normaal liggen de activiteiten vrijwel stil in de winter maar door het coronavirus is het nog stiller.

In maart bekijken we of we weer wat activiteiten kunnen opstarten. Dat is onder andere de tijd van de telling van roekennesten, schoonmaakwerk van nestkastjes, en dergelijke. 

In het weekend van 17, 18 en 19 januari zijn enkele leden van de Vogelwerkgroep –zoals elk jaar in januari-  er op uit getrokken om de watervogels in kaart te brengen. Het betrof de telgebieden in Ravenstein, Herpen en Overlangel.  Heel opmerkelijk was dat er veel grauwe ganzen zijn geteld. Ook het grote aantal wilde eenden was meer dan in andere jaren ondanks de algemene teruggang. Het volledige overzicht vind je op Vogelwerkgroep Grave eo.

Zoals u natuurlijk weet is binnen IVN-Grave voor dit jaar als thema gekozen voor de biodiversiteit. (net als vorig jaar).

De coördinator van de werkgroepen Hans Hofhuizen heeft als mogelijke optie de suggestie gedaan om een vogelinventarisatie te doen van de Graafse Raam. Het traject loopt van de brug in Escharen naar het gemaal van Sasse in Grave.

Dit zou als nulmeting dienst kunnen doen, dit ivm werkzaamheden in en langs de Raam. Het aantal inventarisatieronden zou 5 kunnen worden. Dan is dat eind maart afgerond.  Op dit moment wordt er geïnventariseerd wie dat op zich wil nemen.

Rob Lobel