Grave
IVN
woensdag25nov2020

Lezingen.

Door de corona-maatregelen kunnen de lezingen nog steeds niet plaatsvinden bij IVN. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om een
lezing bij te wonen. Zo organiseert Landschapsbeheer Flevoland op 8 en 15 december interactieve online lezingen over biodiversiteit. Ze zijn voor iedereen toegankelijk; wel even tevoren aanmelden.

Lees verder https://www.landschapsbeheerflevoland.nl/projecten/426-interactieve-online-