Jeugd IVN aan tafel bij Waterschap

Jeugd IVN aan tafel bij Waterschap

Grave 20 mei 2019

Jeugd- en jongeren IVN  richten samen met het Waterschap een nieuw natuurgebied in.

Aan de Maas in de omgeving van het gemaal van Sasse ligt een perceel, een strook grond van ongeveer 10 meter breed met een lengte van 200 meter, dat nu als schapenweide dient. 

Het Waterschap Aa en Maas wil hier nieuwe natuur ontwikkelen om de zgn. ecologische verbindingszone ter plekke te versterken.  Op hun verzoek om dit dan samen met Jeugd IVN op te pakken en zo kinderen te betrekken bij de inrichting van dit stukje nieuwe natuur, willen wij maar al te graag ingaan. 

En zo diende zich de vraag aan: hoe richt je samen met kinderen een natuurgebied in, waarbij zowel de wensen van de kinderen als van het Waterschap gerealiseerd kunnen worden. 

Na een uitleg over natuurlijke elementen (bijv. een poel of bomenrij) geschikt voor dit Maasheggengebied hebben de kinderen in groepjes deze elementen op schaal ingetekend. Daarna zijn alle tekeningen van de diverse groepen gecombineerd tot een tekening van 4 bij 1 meter. 

Alle door de kinderen gewenste natuurlijke elementen zoals poelen, insectenhotel, fruitbomen, struiken, wilgentunnel, zitbank, wandelpad enz. hebben in overleg een eigen plek gekregen in het gebied.

Presentatie bij het Waterschap

Onlangs mochten de kinderen gezamenlijk de eindtekening aan de medewerkers van het Waterschap in Cuijk presenteren (foto). Elk groepje gaf een toelichting bij hun aandeel in de tekening. Het Waterschap, heel betrokken en met de nodige vragen nog, gaf aan zoveel als mogelijk de wensen van de kinderen te willen realiseren bij de inrichting van het perceel.

In september 2019 wil het Waterschap het ontwerpplan klaar hebben en kunnen wij concrete plannen gaan maken om het gebied samen met hen te gaan inrichten. Zowel kinderen als leiding zijn enthousiast en zien er naar uit om de samenwerking met het Waterschap verder vorm te geven.

Jeugd IVN Waterschap

Deel deze pagina