Grave
IVN
donderdag20sep2018

IVN Grave zoekt actieve (bestuurs)leden

Actief zijn voor en in de natuur

Daarover gaat het artikel in de Koerier Mill en Graafsche Courant in Grave.

IVN Grave ziet een toenemende belangstelling voor haar activiteiten. Mensen leren graag iets over de natuur. Zoals over de geschiedenis van Tongelaar en uilen in de nestkasten. Ook de jeugd weet IVN Grave steeds beter te vinden.

Om al onze activiteiten te kunnen blijven doen is er dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Verder zoeken we mensen die willen helpen met het organiseren van natuurwandelingen, met voorlichting op scholen, bij de PR (zowel op papier als via sociale media), bij de vogelwerkgroep en als redactielid van verenigingsblad "De Vroegeling.  

Mensen denken ten onrechte dat ze al van alles moeten weten over de natuur om actief te kunnen worden bij IVN Grave. Natuurliefhebbers met heel veel verschillende talenten kunnen helpen. Het is heel mooi vrijwilligerswerk. De kennis komt dan vanzelf. En hoe meer je weet over de natuur, hoe meer je ervan gaat houden.

Neem gerust vrijblijvend contact op met onze voorzitter Herman Peters, tel. 0486-474 697 of mail  hermanjpeters@gmail.com.

Lees verder u voor het complete artikel voor meer informatie en een verslag van een ochtend op een school. 

IVN Grave