Grave
Kind & Natuur
donderdag18jun2020

Gastlessen op basisscholen

Al jaren worden door een groep enthousiaste leden in wisselende samenstelling gastlessen verzorgt op basisscholen.

Ook was er dit voorjaar een aantal scholen die ons hadden benaderd voor
gastlessen. Dat was o.a. “Water in je leefomgeving”, “waterdiertjes” en “planten en dieren in de berm of waterkant”.

Maar toen kwam de coronacrisis en alles werd gecanceld door de scholen of door ons. Het merendeel van deze IVN leden zit nu eenmaal in de risicogroep.

Hopelijk kunnen we volgend (school)jaar weer de gastlessen weer opstarten.

Rob Lobel, coördinator Basisscholen