Grave
Vogels
maandag09dec2019

Gastgeversavond Uilenwerkgroep IVN Grave

De uilenwerkgroep van IVN Grave heeft voor het eerst een gastgeversavond voor de bezitters van de kerk- en steenuilenkasten georganiseerd.
Deze vond plaats in het “Buitenhuis.  En met succes!!!

De gastgevers werden vanaf 19.30 uur ontvangen met koffie en om 20.00 uur werd de opening verzorgt door onze coördinator die gasten en aanwezigen werkgroepleden c.q. bestuursleden welkom heten.

Daarna volgde een korte powerpoint presentatie waarin de organisatie en historie van IVN Grave werd gepresenteerd om de aanwezigen een inkijk te geven van onze vereniging.

Vervolgens was het de beurt aan Marco Renes welke namens Brabants landschap een lezing gaf over de in Nederland levende uilensoorten met speciaal aandacht voor de steen en kerkuil. Hij bracht het met verve en de gasten kregen veel tips over de paring, nestkasten, territorium, omgevingsfactoren, gedrag en voedselbehoefte. De interesse was groot gezien de vele vragen welke hij kreeg te beantwoorden.

Na de lezing was er nog een gezellig samenzijn met hapje en drankje wat uitermate op prijs werd gesteld.  Concluderend: Het was een geslaagde avond welke voor periodieke herhaling vatbaar is.

Dank aan de leden die een bijdrage hebben geleverd voor het slagen van deze avond.
IVN Grave