Grave
Kind & Natuur
maandag04nov2019

Boomhut Belevingsbos tijdelijk buiten gebruik

De boomhut in het belevingsbos van IVN Grave bij de kinderboerderij, is in opdracht van het bestuur tijdelijk buiten gebruik gesteld. 

De reden hiervoor is dat er onduidelijkheid is ontstaan over de wettelijke aansprakelijkheid van het IVN-bestuur in het geval van ongelukken bij het gebruik van de boomhut. Het bestuur heeft hiervoor contact gezocht met de gemeente en de daarvoor bestemde keuringsinstanties.

De stand van zaken is dat er een aantal punten naar voren zijn gekomen waarop de hut zou moeten worden aangepast om aan de wettelijk eisen te kunnen voldoen. Het bestuur is ook in overleg met onder meer het bestuur van kinderboerderij Buitengewoon om te bezien hoe gezamenlijk, misschien ook met de gemeente, tot een passende oplossing kan worden gekomen.

In afwachting van verder overleg hierover en het verkrijgen van duidelijkheid over veiligheidseisen, heeft het bestuur dus helaas moeten besluiten om de boomhut tijdelijk buiten gebruik te stellen. 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Theo Rammelt, theo.rammelt@gmail.com of 0486-476538.