Grave
Natuur in de Buurt
donderdag18apr2019

Aanpak gebiedsplan Raamvallei

Het stroomgebied van de Raam is een gebied met beken, plassen en vennen, landgoederen, akkers en weiden met koeien en paarden, karakteristieke boerderijen, stoere kazematten en waardevolle natuur. Een prachtig gebied nog min of meer verborgen en onontdekt: de Verborgen Raamvallei.

De wens is om als gebied veerkrachtig, waardevol en authentiek te blijven. Hiervoor dienen de kernkwaliteiten te worden versterkt en diverse functies beter in samenhang met elkaar te worden gebracht. (Bron: Waterschap Aa en Maas).

Op 4 april was er een presentatie door Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid van het Waterschap op Kasteel Tongelaar in Mill. De wethouders Jos van den Boogaard van Mill en Ben Peters van Grave, zijn aanwezig om één van de eerste meertjes van de Verborgen Raamvallei bij het Peelkanaal te "openen".

Een verslag hiervan was te lezen in de Maasdriehoek in een artikel op de website d.d. 08 april en een dag later in het papieren huis-aan-huisblad.

U kunt het artikel hieronder lezen en op de Website van Waterschap Aa en Maas

Raamvallei