Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die actief bezig wil zijn met natuur- en milieueducatie en mee wil helpen de doelstellingen te verwezenlijken.

Bij het lidmaatschap is ontvangst van de landelijke kwartaaluitgave ‘Mens en Natuur’ en het eigen kwartaalblad ‘De Vroegeling’ inbegrepen.

Men kan ook kiezen voor het donateurschap. In dat geval valt alleen het kwartaalblad ‘De Vroegeling’ in de bus.

U kunt zich opgeven door te mailen naar: ivngrave.natuureducatie@gmail.com.

Met ingang van 01 januari 2016 gelden de volgende bedragen:

  • Lidmaatschap : € 25,00 per jaar (Graag voldoen vóór 1 maart)
  • Jeugdlid           : € 17,50 per seizoen (een schooljaar)
  • Donateur         : € 15,00 per jaar 


Onze rekeningnummer is:
Rabobankrekening NL40RABO0111030773 t.n.v. IVN Grave. 

IVN Grave valt onder de "Goede Doelen" en is een ANBI. Giften kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting.

Het RSIN*/ KvK** nummer is 009351541.

*RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer.

**KvK staat voor Kamer van Koophandel.