Jongeren IVN vanaf 12 jaar

Steeds meer kinderen van 12 jaar en ouder willen doorgaan bij het JeugdIVN omdat ze het zo leuk vinden. Zij kunnen doorstromen naar het JongerenIVN.

Omdat hun interesses en mogelijkheden veranderen, hebben we met en voor hen een nieuwe groep opgericht met een nieuw passend programma. De deelnemers hebben inspraak in het programma dat wordt ontwikkeld.

Mogelijke activiteiten zijn, onder andere met de Vogelwerkgroep nestkasten schoonmaken en controleren, zelf een uilenkast timmeren en onderhouden, meehelpen met de natuurwerkochtend, meehelpen bij de inrichting van het Belevingsbos, maar ook assisteren bij ochtenden van het JeugdIVN. Ook moet nog een passende naam bedacht worden.

Nieuwe jongeren zijn van harte welkom. Deelname kost € 17,50 per seizoen (schooljaar), waarbij je 1x gratis en vrijblijvend kunt proberen of het iets voor je is. Je kunt contact opnemen met Wil van Hout, tel. 0485-453 809 of mail w.van.hout1@kpnplanet.nl.