Fietsroutes Maas en Raam (27 of 44 km)

Het Land van Cuijk behoort tot het rivierengebied. Het ligt ten noorden van de Peel, onder de rook van Nijmegen.

Bij de vorming van het landschap speelde de Maas een belangrijke rol. Tot begin jaren ’40 zette zij de ruime omgeving jaarlijks onder water. Om die reden werden dorpen op oeverwallen gevestigd en werden voor boerderijen en kastelen ‘terpen’ opgeworpen.

Van de andere kant zorgde de Maas door het afzetten van klei voor vruchtbare landbouwgrond. Samen met de strategische ligging zorgde dit ervoor dat het Land van Cuijk eeuwenlang de inzet was van veel strijd tussen Brabant, Holland, Gelderland en ‘Duitsland’.

De landgoederen Tongelaar en Mariëndaal worden op traditionele wijze beheerd. Dit betekent veel aandacht voor cultuurhistorie en kleine landschapselementen. 

Dichter naar de rivier toe wordt op grote schaal natuur ontwikkeld. De ruigtes aan de Kraaijenbergse Plassen laten we begrazen door ‘grote grazers’: paarden en runderen. Deze vallen in het niet bij het Taurus-rund op Keent. Door allerlei runderrassen met elkaar te kruisen, wordt hier geprobeerd de sinds 1627 uitgestorven oeros terug te krijgen.

De ‘troetelsoort’ van deze regio is echter de das. De aanwezigheid van dit gemoedelijke maar schuwe dier lees je af aan de sporen die hij in het landschap achterlaat: hier een wissel (paadje), daar een pluk haar aan het prikkeldraad en weer elders een mestputje.

Het Land van Cuijk heeft veel historie en natuur om per fiets te ontdekken. Daarom heeft Brabants Landschap 2 routes ontwikkeld van respectievelijk 27 km en 44 km. 

Hier kunt u de folder in pdfvorm lezen en uitprinten om mee te nemen als u op pad gaat. Veel plezier. fietsfoldercuijk3.pdf