Bestuur

Nieuw interim-bestuur neemt stokje over

Met unanieme goedkeuring kozen de aanwezigen op de algemene ledenvergadering dinsdag 12 maart een interim-bestuur voor IVN Grave. Het bestuur bestaat uit René van den Heuvel, Wil van Hout, Thom Kikkert, Rob Lobel en Anke Suijs. 

Voor de duur van 1 jaar zullen zij de vereniging leiden; hun  belangrijkste taak wordt een oplossing te zoeken voor de bestuurlijke impasse waarin de vereniging verkeert. Tevens willen zij een aantal nieuwe activiteiten en veranderingen in gang zetten die de vereniging toekomstbestendig moet maken. Zij gaan dat doen op basis van de aanbevelingen van de adviesgroep Toekomst IVN Grave. 

René van den Heuvel en Wil van Hout gaan samen het voorzitterschap vervullen en Rob Lobel wordt penningmeester. Na de bestuursoverdracht op 28 maart zijn de taken verder verdeeld onder de bestuursleden. Theo Rammelt gaat het bestuur ondersteunen als adviseur. 

Scheidend bestuur

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van drie bestuursleden met een lange en verdienstelijk staat van dienst: Herman Peters (10 jaar bestuur en voorzitter) Henk Verbeeten (13 jaar bestuur) en Ton Kerkoerle (12 jaar penningmeester). De scheidend voorzitter bedankte zijn medebestuurders voor hun trouwe en grote inzet voor de vereniging. „IVN Grave is er nog niet, maar zal er wel uitkomen. We kunnen het alleen met ons allen”, besloot Herman Peters zijn dankwoord. 

Namens het interim-bestuur bedankte voorzitter René van den Heuvel de scheidende bestuursleden. Dankzij hun grote inzet heeft de vereniging volgens hem een solide en gezonde basis waarop het interim-bestuur verder kan bouwen en vernieuwen.

Actief beleven

Medevoorzitter Wil van Hout gaf een korte blik op de toekomst van IVN Grave. Het interim-bestuur neemt taken over voor 1 jaar; hierna moet duidelijk zijn hoe het verder gaat met de vereniging. Het bestuur gaat toekomstgerichte zaken bekijken en waar mogelijk een eerste aanzet geven. Eventueel zullen ook leden gevraagd worden, indien mogelijk, bestuurstaken op zich te nemen. Het bestuur wil een aantal aanbevelingen van de adviesgroep Toekomst IVN Grave zo snel mogelijk aanpakken. Zoals betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van de vereniging, nieuwe activiteiten waaronder landschapsonderhoud, aanhaken op maatschappelijke thema’s en een digitale nieuwsbrief. Actief beleven in de natuur wordt een van kernpunten van nieuwe activiteiten. Alles in nauwe samenwerking met de werkgroepen van IVN Grave. „Het nieuwe bestuur rekent op jullie en roept jullie op om mee te denken”, aldus Wil van Hout.