Grave
Bloemen & Planten
Op
zondag27aug201714:00

"Wilde planten" wandeling Raamdal

Startplaats Camping Boltsebroek

Op zondag 27 augustus organiseert IVN Grave een publiekswandeling in Raamdal en Langven met als thema "Wilde Planten". Door de jaren heen is hier een mooi natuurgebied ontstaan waar veel wilde planten een plekje veroverden. De wandeling start om 14.00 uur vanaf Camping Boltsebroek, Hoogeweg 19, 5364 NK Escharen. Rond 16.00u eindigt de tocht  weer bij de camping waar de koffie en thee klaar staat.

Zo’n honderd jaar geleden was het Raamdal een kaal gebied. Deze leegte had te maken met de bodemstructuur en grondsoort maar ook met het feit dat het in de traverse van de Beersche Maas lag. En in dit stroomgebied mochten geen bomen, struiken of huizen staan. Geen enkel obstakel dat de loop van de Beersche Maas zou vertragen. Na sluiting van de Beersche Overlaat in 1942 kreeg het gebied een agrarische bestemming.

In 1984 verkocht de  Gemeente Grave de nabij gelegen Broekse Wielen aan Staatsbosbeheer. De opbrengst werd gebruikt voor een nieuw aan te leggen natuurgebied in Escharen. Als locatie werd hiervoor het Raamdal, (voorheen Esters Broek) gekozen. Veel boeren hadden daar veel moeite mee. Hun weilanden werden aangekocht en moesten weer 'terug naar de natuur' gebracht worden.

Het "Langven" dateert van de laatste ijstijd. In deze periode daalde de zeespiegel sterk waardoor het grondwater ook daalde. Hierdoor kreeg de wind vat op het zand. Door deze winderosie is ter plaatse een laagte ontstaan met direct daarachter stuifduinen. In de 50er jaren was er veel behoefte aan landbouwgrond en werd het Langven gedeeltelijk gedempt. Bij de ruilverkaveling in 1996-1997 werd het Langven in de oude vorm teruggebracht.  

Deelname aan de wandeling is gratis. De wandeling is niet geschikt voor wandelwagens en rolstoelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met natuurgids Lia Lobel, tel. 0486- 47 53 88 of mail lobelia@home.nl.

Langven

Algemene informatie

zondag 27 augustus 2017 - 14:00 tot 16:30
Locatie: 
Camping Boltsebroek
Hoogeweg 19
5364 NK Escharen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image