Grave
Vogels
Op
woensdag24jan201820:00

Thema avond "Klimaatverandering en Vogels" in Beers

Door IVN Cuijk, mmv Prof. Ruud Foppen

Op woensdag 24 januari organiseert IVN Cuijk "De Groene Overlaat" een belangwekkende lezing over een zeer actueel onderwerp: Klimaatverandering en vogels. De avond vindt plaats in het IVN-gebouw aan de Grotestraat in Beers en begint om 20.00 uur.

Tijdens deze lezing laten we zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding en populatie-groottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg van de opwarmende omstandigheden??

Ook wordt ingegaan op de veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de activiteits-patronen van vogels én hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen?

Ook het belang van vogelmeetnetten, de totstandkoming van de ‘Vogelatlas 2018’, én de daarvoor benodigde activiteiten van de vele, vele duizenden vrijwilligers, van tuinvogel-, watervogel-, en broedvogeltellingen!!

Een prachtige lezing voor iedereen die geïnteresseerd is in klimaatverandering en/of vogels. De inleider is: Prof. Ruud Foppen, bijzonder hoogleraar a/d Radboud-Universiteit, senior-onderzoeker bij SOVON, en actief vogelteller en vogelringer.

Omdat de ruimte beperkt is, is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via acb.verheijen@hetnet.nl. De entree bedraagt € 3,--, inclusief koffie/thee. 

Algemene informatie

woensdag 24 januari 2018 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
IVN Gebouw
Grotestraat 14
5437 NB Beers
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image