Grave
Vogels
Op
dinsdag12nov201920:00

Lezing Water- en Moerasvogels in Velp NB

Presentatie Gerard Compiet

Voor wie de watervogels in Grave en directe omgeving beter wil leren kennen organiseert IVN Grave een interessante lezing. Deze wordt gehouden op dinsdag 12 november in het Buitenhuis van kinderboerderij ‘Buiten-Gewoon’, Beukenlaan 8 5363 RA in Velp. Aanvangstijd is 20.00 uur. Het Buitenhuis is gelegen achter de school, parkeren kan op de parkeerplaats voor de school.

Vogels dichterbij

In deze lezing komen onder meer futen, aalscholvers, zwanen, eenden, zaagbekken, rallen en bleshoenders voorbij.  Allemaal vogels die in de buurt van Grave voor (kunnen) komen.

Bij natuurliefhebbers staan water- en moerasvogels vaak wat minder in de belangstelling, terwijl het toch heel interessante vogels zijn. IVN-Grave heeft gemeend dit soort vogels eens een keer wat meer op de voorgrond te moeten plaatsen en doet dit middels een lezing.

In deze presentatie gaat Gerard Compiet wat dieper in op de specifieke leefwijze en een daartoe aangepaste lichaamsbouw van water- en moerasvogels. Zo is hun lichaam soms bootvormig waarbij de poten naar achteren zijn geplaatst. De tenen zijn vaak groot, gelobd of van zwemvliezen voorzien. Voorts wordt aandacht besteed aan andere veldkenmerken, aan geluid, voedsel, (balts)gedrag, paring, broedgedrag, verzorging van de jongen, predatie, trekgedrag en aantalsontwikkeling.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Lia Lobel 0486-475388 of lobelia@home.nlOok voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen. Deelname kost € 3,00.

Algemene informatie

dinsdag 12 november 2019 - 20:00
Locatie: 
Buitenhuis, thuisbasis IVN Grave en Kinderboerderij
Beukenlaan 8
5363 RA Velp bij Grave
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image