Workshop Natuurapps 2018

In de app stores van Google en Apple is een enorme verscheidenheid aan natuurapps te vinden, variërend in apps over vogels, planten, paddenstoelen, waterleven, vlinders, herbivoren, zoetwatervissen, kevers, vleermuizen, klimaat, sterren, route- en wandelapps, waarnemingen doorgeven, etc..

Het bijgaande overzicht is de uitkomst van de workshop NatuurApps in september 2018.

De workshop had niet tot doel om een grondig onderzoek te verrichten naar technische, functionele en financiële eisen van een of meerdere natuurapps. Wat in kwaliteitsbeoordeling van de apps telde, waren vooral de persoonlijke ervaringen en  behoeften van individuele gebruikers. Die kunnen verschillen. Bijvoorbeeld voor de een moet een app de kennis vergroten door het kunnen raadplegen van waarnemingsdata, voor een ander het identificeren van natuurwaarnemingen of het vastleggen van waarnemingen voor natuuronderzoek, - beheer en –educatie.

We zien hebben gezien dat het leven van een app nogal vluchtig kan zijn. Dus als je een goede app op je smartphone of tabel hebt staan, gooi deze er niet af want na verloop van tijd is deze uit de appstore verdwenen.

Verder hebben we gezien dat er aanzienlijke kwaliteitsverschillen tussen opvolgende versies én platform (Android en iOS) van een app kunnen zitten.

Zonder per app in details te treden zijn door de groepen de volgende opmerkingen geplaatst:

 • sommige apps functioneren niet naar behoren op alle mobiele platforms waaronder iOS, Android en  Windows,
 • de omslachtigheid van handelingen van enkele apps om tot resultaat te komen,
 • een aantal apps zijn nog in ontwikkeling bijvoorbeeld omdat hun achterliggende database nog niet uitputtend gevuld is,
 • niet alle vergelijkbare apps zijn gratis,
 • goede identificatie vereist nauwkeurigheid van fotograferen. Bijvoorbeeld niet alleen bloem maar soms ook blad, vrucht en steel vastleggen,
 • databases slechts afgestemd op flora en fauna van bepaald continent en/of land. Daardoor qua taal niet altijd voor iedereen toegankelijk,
 • het (on)gemak van installeren,
 • offline-gebruik niet altijd mogelijk,
 • vogels op basis van roep of zang identificeren nog amper mogelijk zonder enige voorkennis, via de apps kan wel geverifieerd worden of het klopt wat je denkt.
 • door onvolledige database zijn fouten in identificatie niet uitgesloten, aanleveren van bijzondere waarnemingen naar achterliggende databases en/of gekoppelde apps.(Bijvoorbeeld naar Waarneming.nl),
 • door registratie, bijvoorbeeld bij Pl @ntnet, is het mogelijk om vastgelegde waarneming te toetsen door andere gebruikers