Heemtuinblog

Plattegrond Heemtuin

In de heemtuinblog van de IVN-werkgroep Heemtuin Educatie houden wij belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen in de Gooise Heemtuin. In de rubriek werkgroepen lees je meer over de werkgroep en de Gooise Heemtuin.

Veel leesplezier.
Namens de werkgroep Heemtuin Educatie: 
wouter-nugteren@ziggo.nl

Beste Heemtuinders en belangstellenden.

Woensdag 4 april 2018.

Het heeft altijd iets spannends als je maanden tevoren een principedatum prikt voor de opening van het nieuwe werkseizoen in de heemtuin. Alles is dan nog in het ongewisse. Eind maart en begin april was het koud en guur. De natuur lag achter op schema. Kunnen we op de afgesproken datum beginnen of moeten we toch nog even wachten. Voor beter inzicht bracht ik wat tussentijdse bezoekjes aan de heemtuin. Onverwacht schoot de temperatuur omhoog en zette de lente door. Op woensdag 4 april stond het sein op groen. We konden beginnen. En daar hadden we zin in!

Heemtuinblog april 2018   Heemtuinblog april 2018

 

 

 

Fotografie: Wouter Nugteren

Wat een heerlijke ochtend! Eerst gezellig bijkletsen. Dan een verkenningsrondje door de tuin en vervolgens aan het werk. De temperatuur was ideaal om na de lange winterstop relaxt op gang te komen. Eerste klus was het verwijderen van het dikke bladerentapijt dat de grote eiken van ons buurbos over de tuin hebben gespreid. Gelukkig mochten we een bladblazer lenen om de bulk van bladeren aan te pakken. De hark is later aan de beurt voor precisiewerk. Mand na mand en kruiwagen na kruiwagen, hoog met bladeren gevuld, hebben we achter in ons bos gedropt. De stapels die er nu liggen zullen nog voor het einde van het seizoen tot lichte heuveltjes zijn gereduceerd. De tuin was na de ingreep onherkenbaar. De bodem was weer te zien en ambitieus jong lentegroen lachte ons vrolijk tegemoet.

Roodborstjes (waar komen ze in deze aantallen toch vandaan?) hielden ons nauwlettend in de gaten en kwamen steeds dichterbij om hun “graantje” mee te pikken uit het overvloedige voedselpakket dat van onder de bladeren tevoorschijn kwam.

In de koffiepauze de bladblazer een poosje stilgezet om uit te rusten en om samen wat te drinken en verrast over de tuin uit te kijken naar al die gehaast vliegende vogels met lentekriebels achter hun snavel. Hun lentezang moest nog op gang komen, maar de eerste maten waren veelbelovend! Meesjes zaten achter elkaar aan. Spechten en boomklevers lieten luidruchtig van zich horen. Maar de eenden in de Libellenplas, die elkaar al een poosje het hof hadden gemaakt, werden nerveus van onze aanwezigheid en gingen er vandoor. In het gras en in lage begroeiing scharrelden Aardhommels op zoek naar een bruikbaar holletje voor nestgelegenheid. Bij de bank lagen veren van een Bonte specht, waarschijnlijk slachtoffer van een Sperwer. In de Libellenplas en het ven dreven grote plakken dril van de Bruine kikker.

 

Bloeiend in de tuin:

Bospad: Bosanemoon, Kleine maagdenpalm, Vingerhelmbloem, Grote veldbies, Wilde narcis, Paarse dovenetel
Eikenlaantje: Maarts viooltje, Kleine maagdenpalm,
Leemkuil: Gewone veldbies, Boswilg,
Wel: Heermoes
Heide: Gaspeldoorn, Bleeksporig viooltje,
Houtwal: Kleine Maagdenpalm
Humushelling: Maagdenpalm, Speenkruid

Ter vergelijking: vorig jaar op 5 april waren er 11 bloeiende planten meer, waaronder Cipreswolfsmelk, Gele dovenetel, Witte klaverzuring en Krentenboompje

Om geïnteresseerde bezoekers van tuin van dienst te zijn, labelen we bloeiende planten met steeketiketten en noteren we hun aanwezigheid op het mededelingenbord. Alle waarnemingen worden opgenomen in ons archief. Zo bouwen we een uitgebreid overzicht op van de floristische ontwikkelingen in de heemtuin.

En verder in de tuin

Andere waarnemingen o.a.: Tjiftjaf, Vink, Roodborst, Winterkoning, Koolmees, Staartmees, Boomklever, Gaai, Grote bonte specht, Wilde eenden, Kikkerdril (Bruine kikker), Sterrenschot, Aardhommels.

Woensdag 11 april 2018

Opnieuw een heerlijke ochtend in de tuin. Genoten van een lekker zonnetje. Doorgegaan met het verwijderen van dood blad. Daar zijn we niet mee klaargekomen, maar wel flink opgeschoten. Het prettige van dat fysiek tamelijk zware werk is, dat je na afloop heerlijk en tevreden kunt uitrusten op de bank. Als je daar zit en goed oplet, doe je tal van leuke waarnemingen.

Sinds vorige week heeft de lente merkbare vorderingen gemaakt.  Opvallend in de bosrand was het veldje Witte klaverzuring dat ieder jaar groter en mooier wordt. En dat groepje Bosanemoontjes mocht er ook zijn, want op de donkere bosbodem lichtten de helderwit gekleurde bloemetjes krachtig op.

 

Bloeiend in de tuin

Kalkhelling: Cipreswolfsmelk
Wel: Heermoes, Gewone veldbies, Boswilg (vrouwelijke bloeiwijze)
Heidegebied: Bleeksporig bosviooltje, Gaspeldoorn
Ven: Veenpluis
Bos: Bosanemoon, Klaverzuring, Kleine veldkers, Paardenbloem, Paarse dovenetel, Vergeet-me-nietje (vermoedelijk een binnengeslopen tuinplant)
Moerasje: Dotterbloem,
Houtwal: Sleedoorn
Libellenplas: Dotterbloem, Gaspeldoorn,
Humushelling: Hondsdraf, Gewoon speenkruid, Bosanemoon
Bospad: Grote veldbies, Kleine maagdenpalm, Vingerhelmbloem, Bosanemoon, Wilde narcis, Paarse dovenetel
Eikenlaantje: Maarts viooltje, Witte klaverzuring, Kleine maagdenpalm

En verder in de tuin

Steeds meer activiteit bij het insectenhotel. Er zoemde van alles omheen. Een metselbij probeerde wat holletjes uit.

Overal Aardhommels op zoek naar passende woongelegenheid. Citroenvlinders en Witjes patrouilleerden door de tuin. Nog en week of twee en de Cipreswolfsmelk staat in volle bloei. Dat wordt feest!

In het bos lagen de afgeplukte veren van een Houtduif. Een Sperwer scheerde laag over. Gezien de gevonden prooiresten is niet alles idyllisch in de tuin. Maar zo is de natuur nu eenmaal. Een prachtige Gaai, ook een vriend van kleine vogels, kwam uitgebreid drinken en poedelen in de wel.

De Libellenplas barste van het leven. Vele duizenden piepjonge kikkervisjes ontworstelden zich aan het dril waarin ze zijn geboren. Het water er omheen trilde onder hun inspanningen. Verder was het er een drukte van belang met nijvere Bootsmannetjes en Schaatsenrijders. En dan die Kleine watersalamanders, die naar de oppervlakte kwamen om haastig lucht te happen en dan snel onderdoken.

Heemtuinblog april 2018Heemtuinblog april 2018

    

Fotografie: Wouter Nugteren

Nieuwe soort in de libellenplas was een zilvergekleurd Schrijvertje dat dolenthousiast in zijn eentje rondjes draaide. Laten we hopen dat hij spoedig gezelschap van wat penvrienden krijgt.

Op vogelgebied was de Zwartkop nieuw, Een vrouwtje Goudvink liet zich kort bewonderen. In het bos hebben Boomklevers de betonnen nestkast voor de Holenduif gekraakt en de grote toegangsopening zo verkleind dat ze pas na enig wringen zelf binnen konden komen.

In de Gooise heemtuin kom je ogen te kort

Wouter Nugteren

Heemtuin verhalen 2018

Heemtuin verhalen 2017

 

Heemtuinberichten 2016