Heemtuinblog

Plattegrond Heemtuin

In de heemtuinblog van de IVN-werkgroep Heemtuin Educatie houden wij belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen in de Gooise Heemtuin. In de rubriek werkgroepen lees je meer over de werkgroep en de Gooise Heemtuin.

Veel leesplezier.
Namens de werkgroep Heemtuin Educatie: 
wouter-nugteren@ziggo.nl

Beste Heemtuinders en belangstellenden.

Woensdag 1 augustus 2018

Vandaag weer naar de tuin, na enkele weken hittestop.

De werkochtend begon leuk. Bij aankomst vloog een grote Blauwe reiger op uit de Libellenplas. Hij draaide langzaam en demonstratief met brede vleugelslagen wat rondjes boven de vijver en koos positie op de dunst mogelijke twijg in top van een hoge berk. Vanaf zijn wankele uitkijkpost hield hij ons, met de kop schuin naar beneden gericht, nieuwsgierig in de gaten. Het zag er nogal bizar uit, die grote vogel op dat akelig wiebelende dunne takje. Het beest ging er pas vandoor toen anderen de tuin betraden. Later kwam hij nog even terug voor een nieuwe inspectie vanuit de boom. De foto die ik er overhaast van heb gemaakt is technisch niet geslaagd, maar laat ik toch zien.

Het werd een gezellige werkochtend, zeker tijdens de koffiepauze. De temperatuur was net dragelijk maar dat werd na 12.00 uur, toen de zon ongehinderd begon toe te slaan, wel anders.

Heemtuinblog aug 2018 01Heemtuinblog aug 2018 02

 

 

 

 

Fotografie Wouter Nugteren

Het watertekort in de tuin speelt steeds duidelijker. Planten anticiperen op de droogte en stellen een groeistop in of stoten bladeren af. Het regent kleine eikeltjes onder de eiken van het Eikenlaantje. Veel bomen en struiken staan in een soort herfsttooi. De Krenten tonen al rood!  Delen van de tuin zien er bruin en verdroogd uit. Er staat weinig in bloei. We moeten ernstig rekening houden met blijvende droogteschade. Vooral kalkhelling, leemhelling en heideterreintje hebben het zwaar. Schermhavikskruid bijvoorbeeld zou nu uitbundig geel moeten bloeien, maar er zijn nauwelijks bloemen te zien en de planten staan er verschrompeld bij.
Tijdens de hittestop hebben we de humushelling gemaaid, maar er kwam nauwelijks gras van af. Het gras was al hooi geworden.

Heemtuinblog aug 2018 03Heemtuinblog aug 2018 04

 

 

 

 

Fotografie Wouter Nugteren

De gaatjes in de bodemfolie van de Libellenplas hebben we gelukkig afdoende kunnen dichten waardoor het waterpeil wat minder snel zakt en daar profiteren de oeverplanten van.
In en rond de Wel en de Libellenplas lijkt alles min of meer normaal. De Waterlelie straalt als vanouds. De Ronde zonnedauw staat nog net in bloei.

Weinig vlinders en (wilde) bijen te zien. Alleen rond de oevers, op plaatsen waar ze veilig dachten te kunnen drinken, zoemden honingbijen bij tientallen samen. Ze verdrongen elkaar en regelmatig raakte er een te water. Als waterdieren zijn ze niet geslaagd. Ze hadden ze er een hele klus aan om weer veilig op het droge te komen. Ik heb er wat foto’s van gemaakt.

Heemtuinblog aug 2018 05Heemtuinblog aug 2018 06

 

 

 

 

Fotografie Wouter Nugteren

Juli en augustus is de tijd van de Basterdzandloopkever. Momenteel rennen ze bij tientallen tegelijk over de zonnige zandpaden door de tuin. De soort komt, niet talrijk, voor op zandgronden zoals heide en duinen. Het zijn felle rovers die zich voeden met spinnen en insecten. Het wijfje legt na de paring eitjes in een zelf gegraven gat. De jonge kevers komen in de nazomer uit en overwinteren in de grond. Gezien hun aantal en de vele holletjes in de paden biedt de heemtuin ze een ideale biotoop. Ik ben erin geslaagd ze te fotograferen bij het graven van hun holletje. Op afstand gezien lijkt de kever saai van kleur, maar dichterbij…!

Heemtuinblog aug 2018 07

Fotografie Wouter Nugteren

Bloeiende planten 1 augustus

 Kalkhelling: Beemdkroon, Wilde marjolein, Hazenpootje, Sint-Janskruid, Duizendblad, Schermhavikskruid
Leemhelling: Zandblauwtje, Sint-Jakobskruid, Struikhei, Schermhavikskruid, Pijpenstrootje
Leemkuil: Struikhei, Glad (?) vingergras
Wel: Smalle weegbree, Grote kattenstaart, Moerasrolklaver, Heelblaadjes, Viltige basterdwederik, Blauw glidkruid, Koninginnekruid
Moerasje: Grote lisdodde, Grote kattenstaart, Grote wederik, Koninginnekruid, Sint-Janskruid, Hertsmunt, Wilde bertram, Rode bosbes
Vennetje: Pijpenstrootje, Rode bosbes, Gewone dophei, Struikhei, Koninginnekruid
Libellenplas: Grote pimpernel, Betonie, Gewone engelwortel, Witte waterlelie, Grote boterbloem, Koninginnekruid, Grote kattenstaart, Schermhavikskruid, Pijpenstrootje, Gewoon biggenkruid
Vlinders: Bruin zandoogje, Klein koolwitje
Vogels: Grote bonte specht, Gaai, Blauwe reiger, Buizerd, Boomklever, Koolmees, Pimpelmees

Graag tot de volgende blog!

Wouter Nugteren

Heemtuin verhalen 2018

Heemtuin verhalen 2017

Heemtuin verhalen 2016