Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Heemtuinblog

Plattegrond Heemtuin

In dit rubriekje van de IVN-werkgroep Heemtuin Educatie houden wij belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen in de Gooise Heemtuin. In de rubriek werkgroepen lees je meer over de werkgroep Heemtuin Educatie en de Gooise Heemtuin.

Veel leesplezier.
Namens de werkgroep Heemtuin Educatie:

wouter-nugteren@ziggo.nl

 

Heemtuinblog van woensdag 26 juli 2017

Als gevolg van tijdsgebrek moest het schrijven van heemtuinblogs helaas enige tijd blijven liggen. Maar we zijn we weer…! Het werk in de tuin ging ondertussen gewoon door.

Op een droge en zonnige woensdagochtend hebben we de humushelling gemaaid en ter herinnering daaraan er staat er nu een schattig hooibergje.

Alle informatiebordjes in de tuin zijn geactualiseerd en er zijn enkele nieuwe bij gekomen, met name over de wilde bij. Met de komst van het insectenhotel is onze missie namelijk verbreed en kunnen we het belang van wilde- en honingbijen beter onder de aandacht van het publiek brengen.

Op zondag 16 juli vond de officiële overdracht plaats van het insectenhotel door de besturen van IVN en KNNV. Het was een bescheiden maar plezierige gebeurtenis in kleine kring. Na afloop volgde een publiekswandeling in samenwerking met onze buren van de bijenschans. Het excursiethema “Blij met de Bij” bleek door de mooie opkomst een schot in de roos. De IVN-infowagen was paraat met Ella achter de balie. De heemtuin stond in feesttooi met een ongekende gele bloemenzee van Wederik. Een aanwezige liet zich ontvallen dat hij de heemtuin nog nooit zo mooi had gezien! Het publiek was enthousiast en dat gold ook voor ons. De bijenexcursie lijkt daarmee voor herhaling vatbaar.

Het centrale deel van de heemtuin ligt in een soort kom die aan de west- en noordzijde door bos is beschut. De zuidzijde is grotendeels open en als de zon schijnt stijgt de temperatuur er razendsnel. De zomer is dé tijd voor insecten, warmteminnaars bij uitstek. Dat is in de heemtuin goed te merken. Bij een beetje zon en lekkere warmte moet je als natuurliefhebber echt de tijd nemen om eens goed naar alle insectengewriemel te kijken. Veelkleurige vlinders, zweefvliegen, hommels en honigbijen vliegen af en aan. Bij het insectenhotel scharrelt altijd wel een Goudwesp rond bij net in gebruikgenomen nestgangetjes. Die Goudwesp is een zogenoemde “koekoeksbij” die zich gedraagt als een koekoek. Vrouwtjes bouwen geen eigen nesten maar gebruiken die van andere soorten. Als de toegang tot een nog niet afgesloten nest even onbewaakt is, duikt de schitterend gekleurde Goudwesp prompt en ongenodigd naar binnen om er stiekem eigen eieren te leggen. Uitgekomen parasiteren haar larven op die van solitaire bijen en wespen.

Op insectengebied is nog veel meer te zien. Fel jagende libellen patrouilleren met strakke wendingen laag over de tuin. Wie nu over de zandpaden loopt moet goed opletten om de talloze net gegraven nestholletjes niet te vertrappen. Opvallend onopvallend zijn de grauw gekleurde zandloopkevers die pal voor je voeten opspringen om een flits een metertje verderop neerploffen. Wat zijn ze toch snel! En dan zie je tot je verrassing ineens een grote Pluimvoetbij, die moeizaam een holletje in het pad probeert te graven. Dat is een hele klus, zeker als je zwaar beladen bent met stuifmeel.

Bij het verlaten van onze “sprookjestuin” valt een aandoenlijk kikkertje in de waterlelie op. Als je niet beter weet zou je zeggen dat hij op zoek is naar een prinses…! Boven de korenveld bij de toegang tot de heemtuin wemelt het van laagvliegende huiszwaluwen! Er is veel te beleven in en rond de Gooise heemtuin in Blaricum. Het is een voorrecht om hier van te mogen genieten. Dankjewel tuin!

HooienHommel

 

InsectenhotelWesp

 

BijKikker op lelie

 

 

Foto's Aad Kop

Bloeiende planten:

Kalkhelling: Hazenpootje, Gewoon biggenkruid, Beemdkroon, Wilde marjolein, Muizenoor, Kleine klaver, Kleine bevernel, Geel walstro, Zwarte toorts, Stinkende gouwe, Gewone agrimonie, Bijvoet.

Leemhelling: Muizenoor, Steenanjer, Schapenzuring, Zandblauwtje, Sint-Janskruid, Vingerhoedskruid

Leemkuil: Smalle weegbree, Gewoon biggenkruid, Bochtige smele, Steenanjer.

Wel: Waterzuring, Smalle weegbree, Gewone waterbies, Bosaardbei, Moerasrolklaver, Steenanjer, Grote kattenstaart, Blauw glidkruid, Heelblaadjes, Hertsmunt, Schermhavikskruid, Breedbladige wespenorchis.

Veen: Ronde zonnedauw (bijna bl.), Pitrus, Gewone dophei, Tormentil, Gewoon biggenkruid, Grote lisdodde, Wilde bertram, Pijpenstrootje, Rode bosbes.

Heide: Vingerhoedskruid, Gewoon biggenkruid, Schapenzuring, Gewone dophei, Stekelbrem.

Bos: Rankende helmbloem, Breedbladige wespenorchis, Gewone hennepnetel.

Libellenplas: Wateraardbei, Witte waterlelie, Egelboterbloem, Grote boterbloem, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Betonie, Kruisblad walstro, Grote wederik, Grote pimpernel.

Humushelling: Oranje havikskruid, Dagkoekoeksbloem, Vingerhoedskruid, Braam, Kraailook, Valse salie (ook bij zithoek), Knoopkruid, Betonie.

Akker: Veldzuring, Gewone margriet, Boekweit.

In de rubriek Werkgroepen lees je meer over de Werkgroep Heemtuin Educatie en de Gooise Heemtuin.

Heemtuin verhalen 2017

Heemtuinberichten 2016