Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Heemtuinblog

Plattegrond heemtuinIn dit rubriekje van de IVN-werkgroep Heemtuin Educatie houden wij belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen in de Gooise Heemtuin. In de rubriek werkgroepen lees je meer over de werkgroep Heemtuin Educatie en de Gooise Heemtuin.

Veel leesplezier.
Namens de werkgroep Heemtuin Educatie:

wouter-nugteren@ziggo.nl

 

Heemtuinblog van woensdag 28 juni 2017

Het was een rustige woensdagochtend met een kleine opkomst.

Het was lekker werken. Af en toe viel er een licht buitje en dan overheerste het stille maar gezellige geruis van de regen. Maar in droge periodes braken op de achtergrond de schoolkinderen op de camping uit en dan was het gedaan met die heerlijke rust. Jammer, dan had ik liever een beetje regen. In het bos lieten Merel en Zanglijster hun heldere zang horen. Wat zal ik ze missen als straks het vogelzangseizoen ten einde is. Misschien moeten dan we het zangkoor van onze collega Jeltje maar eens uitnodigen.

Vanwege al het hemelwater kwam er niets van de geplande maaibeurt van de humushelling. Het gras was veel te nat. Volgende week een nieuwe kans.

Er kwamen nogal wat passanten langs. Vaste bezoekers met een vast wandelloopje waarschijnlijk,

want ze gingen na een kort rondje door de tuin al weer weg.

Ik heb voor de wel zuurstofplanten als Watergentiaan en Waterranonkel gekocht. Als ze aanslaan halen we meer. Van een buurvrouw van de bijenschans kregen we twee emmers met Krabbenscheer, ook een zuurstofplant, cadeau. Hopelijk zullen de nieuwkomers bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het verdwijnen van de flab. Ik heb watermonsters mee genomen voor onderzoek. Daar zijn inmiddels adviezen uitgekomen die we binnenkort zullen bespreken.

Zo maar wat impressies:

De tuin lijkt zich goed te hebben hersteld van alle droogte. De kalkhelling is een dichtbegroeide groene oase waar Zwarte toortsen er met hun gele bloemen onbekommerd bovenuit steken. De Gaspeldoorns die we aan het begin van ons werkseizoen kort boven de grond hebben afgeknipt, zijn aan een krachtige groeispurt begonnen. Volgend jaar moeten we ze op het andere veldje verjongen.

De Rode bessen bij het veentje hebben zich verder uitgebreid. Helaas lijkt de Zonnedauw, ondanks alle pogingen om het plantje meer licht en ruimte te geven, op zijn retour.

We verheugen ons op de officiële overdracht van het insectenhotel, geschenk van IVN en KNNV, op zondagmiddag 16 juli. Aansluitend organiseren wij samen met de imkers van bijenschans Steegland een openbare Bijenwandeling onder het thema “Blij met de Bij. Start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van de Algemene begraafplaats, Woensbergweg, Blaricum

Als gebruikelijk een overzicht van bloeiende planten. Onderstreepte soorten zijn nieuw op genoemde locatie.

Flora

Foto's Wouter Nugteren

Kalkhelling: Kleine pimpernel, Hazenpootje, Gewoon biggenkruid, Beemdkroon, Grasklokje, Wilde marjolein, Muizenoor, Kleine bevernel, Steenanjer, Gewone agrimonie, Zwarte toorts, Geel walstro, Sint- Janskruid, Teunisbloem, Zandblauwtje

Leemhelling: Steenanjer, Schapenzuring, Zandblauwtje, Sint-Janskruid, Beemdkroon, Zwarte toorts

Leemkuil: Smalle weegbree, Gewoon biggenkruid

Wel: Rietorchis, Waterzuring, Moeraswespenorchis, Heelblaadjes, Moerasandoorn, Smalle weegbree, Witte klaver, Kamgras, Gewone waterbies, Moerasrolklaver, Steenanjer, Grote kattenstaart, Blauw glidkruid, Grote wederik

Veen: Pitrus, Gewone dophei, Tormentil, Grote kattenstaart, Grote wederik, Grote lisdodde, Rode bosbes

Heide: Vingerhoedskruid, Gewone dophei, Zandblauwtje

Libellenplas: Wateraardbei, Witte waterlelie, Egelboterbloem, Grote boterbloem, Moerasspirea, Grote wederik, Grote kattenstaart, Moerasrolklaver, Adderwortel, Paddenrus

Humushelling: Vingerhoedskruid, Braam, Kraailook, Gewoon biggenkruid

Zithoekje: Valse salie, Wilde liguster

Hek langs het voorbos: Kamperfoelie

Deze week extra aandacht voor de grassen.

Jenny heeft de volgende soorten kunnen determineren:

Grassen: Reukgras, Kamgras, Bochtige smele, Gestreepte witbol, Gewoon struisgras, Kweek, Kanariegras. Moerasstruisgras

Russen: Pitrus en Paddenrus (bloeiend)

In de rubriek Werkgroepen lees je meer over de Werkgroep Heemtuin Educatie en de Gooise Heemtuin.

Heemtuinberichten 2017

Heemtuinberichten 2016