Gidsenopleiding en nascholing

Verslagen eerdere cursussen

 

Nascholingsprogramma 2019

Voor 2019 heeft de Werkgroep Cursussen interessante nascholingscursussen gepland.

De eerste cursus gaat over onderwaterleven in sloot en plas. De tweede cursus is een workshopserie van drie avonden waar je de vaardigheden in determineren kan bijschaven. In de nazomer wordt de derde cursus Plantenziekten aangeboden op twee avonden en met een excursie.

Het volledige programma staat hieronder weergegeven. De nascholingscursussen zijn bedoeld om ook na het afstuderen als IVN Natuurgids je kennis op peil te houden en verder te vergroten. Deelname staat open voor leden van IVN en KNNV met een IVN natuurgidsendiploma of gelijkwaardige kennis. Voor leden van de afdeling Gooi e.o. met een natuurgidsendiploma is deelname gratis. Overige deelnemers betalen € 10,- per cursusdeel. Inschrijven is al mogelijk: nascholing@ivngooi.nl of telefonisch bij Michaël Gründeman, 06 5250 1348. Neem voor meer informatie over een cursus contact op met de cursuscoördinator.

Cursus Lesdatums

Determineren 4 Kleine beestjes (Robert Bekenkamp)

 

Zes poten: insect, acht poten: spin, veel poten uhhh.
In deze nascholing determineren 4 gaan we kijken naar kleine beestjes in het bos en het veld. In drie avonden neemt Robert Bekenkamp ons mee in het onderscheiden van de groepen kleine beestjes. Je leert beter kijken naar de onderscheidende kenmerken: wat maakt een zweefvlieg een zweefvlieg en een hommel een hommel.

Avond 1: Inleidend verhaal met herkenning en een kort practicum. Wat zijn onderscheidende kenmerken van de belangrijkste groepen?
Locatie: Infoschuur

Avond 2: Buitenpracticum: wat is er te vinden in het bos en op de heide.
Locatie: verzamelpunt wordt later bekend gemaakt

 

Avond 3: Buitenpracticum: wat is er te vinden in het veld en langs de sloot.
Locatie: verzamelpunt wordt later bekend gemaakt

 

 

 

 


Maandag 17 juni
19.30 tot 22.00

Maandag 24 juni
19.00 tot 21.00

Maandag 8 juli
19.00 tot 21.00

Nascholingscursus Plantenziekten (coördinator Sander Koopman)

 

Essentaksterfte, buxusmot, vallende takken bij platanen… Plantenziekten en aantastingen komen voortdurend in het nieuws en hebben soms grote gevolgen voor het  landschap. Ook als je een excursie geeft in de natuur kom je allerhande ziekten en vraatsporen tegen. Hoog tijd om hier meer over te leren! Dat kan bij de nascholingscursus Plantenziekten.

In deze cursus behandelen we veel voorkomende plantenziekten en aantastingen aan planten. We maken kennis met de verschillende typen ziekteverwekkers en de symptomen die je kan zien. Hierbij kijken we zowel naar bovengrondse als ondergrondse aantastingen. En uiteraard komen  actuele ziekten en plagen aan de orde. Een tussentijdse opdracht maakt deel uit van deze cursus.

Locatie: Infoschuur

Maandag 26 augustus
19.30 – 22.00

Maandag 9 september
19.30 – 22.00

Zaterdag 14 september
09.30 - 12.00

Voor 2020 staat de nascholingscursus Onderwaterleven in mei en of juni gepland:

Wie kent niet de beroemde schoolplaat van M.A. Koekoek; In sloot en plas? In deze nascholingsgcursus gaan we dieper in op het onderwaterleven. Welke fauna is te vinden en wat zegt de flora over de waterkwaliteit.

De voorlopige opzet:

Onderwaterleven in de sloot:
Lesavond met een buitenpracticum op de zaterdag

Onderwaterleven in de plas
Lesavond met een vaarexcursie op de zaterdag

Nieuwe ideeën voor nascholing zijn welkom.

Michaël Gründeman, coördinator nascholing IVN Gooi