Gidsenopleiding en nascholing

Verslagen eerdere cursussen

 

Nascholingsprogramma 2019

Voor 2019 heeft de Werkgroep Cursussen interessante nascholingscursussen gepland.

De eerste cursus gaat over onderwaterleven in sloot en plas. De tweede cursus is een workshopserie van drie avonden waar je de vaardigheden in determineren kan bijschaven. In de nazomer wordt de derde cursus Plantenziekten aangeboden op twee avonden en met een excursie.

Het volledige programma staat hieronder weergegeven. De nascholingscursussen zijn bedoeld om ook na het afstuderen als IVN Natuurgids je kennis op peil te houden en verder te vergroten. Deelname staat open voor leden van IVN en KNNV met een IVN natuurgidsendiploma of gelijkwaardige kennis. Voor leden van de afdeling Gooi e.o. met een natuurgidsendiploma is deelname gratis. Overige deelnemers betalen € 10,- per cursusdeel. Inschrijven is al mogelijk: nascholing@ivngooi.nl of telefonisch bij Michaël Gründeman, 06 5250 1348. Neem voor meer informatie over een cursus contact op met de cursuscoördinator.

Cursus Lesdatums

Nascholingscursus Plantenziekten (coördinator Sander Koopman)

 

Essentaksterfte, buxusmot, vallende takken bij platanen… Plantenziekten en aantastingen komen voortdurend in het nieuws en hebben soms grote gevolgen voor het  landschap. Ook als je een excursie geeft in de natuur kom je allerhande ziekten en vraatsporen tegen. Hoog tijd om hier meer over te leren! Dat kan bij de nascholingscursus Plantenziekten.

In deze cursus behandelen we veel voorkomende plantenziekten en aantastingen aan planten. We maken kennis met de verschillende typen ziekteverwekkers en de symptomen die je kan zien. Hierbij kijken we zowel naar bovengrondse als ondergrondse aantastingen. En uiteraard komen  actuele ziekten en plagen aan de orde. Een tussentijdse opdracht maakt deel uit van deze cursus.

Locatie: Infoschuur

Maandag 26 augustus
19.30 – 22.00

Maandag 9 september
19.30 – 22.00

Zaterdag 14 september
09.30 - 12.00

Voor 2020 staat de nascholingscursus Onderwaterleven in mei en of juni gepland:

Wie kent niet de beroemde schoolplaat van M.A. Koekoek; In sloot en plas? In deze nascholingsgcursus gaan we dieper in op het onderwaterleven. Welke fauna is te vinden en wat zegt de flora over de waterkwaliteit.

De voorlopige opzet:

Onderwaterleven in de sloot:
Lesavond met een buitenpracticum op de zaterdag

Onderwaterleven in de plas
Lesavond met een vaarexcursie op de zaterdag

Nieuwe ideeën voor nascholing zijn welkom.

Michaël Gründeman, coördinator nascholing IVN Gooi