Gidsenopleiding en nascholing

Verslagen eerdere cursussen

Nascholing verslagen

IVN Natuurgidsenopleiding

Kom je graag in de natuur, wil je veel over allerlei aspecten van de natuur weten en vertel je anderen graag hierover?? Dan is de IVN Natuurgidsenopleiding echt iets voor jou! Het IVN Gooi leidt al ruim een halve eeuw haar eigen Natuurgidsen op. Tijdens de opleiding leer je alles over de levende natuur, bodem en water, ecologie en duurzaamheid. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de beginselen van didactiek en educatie. Je leert de natuurgebieden in het Gooi kennen en je oefent veel met het geven van presentaties en het ontwerpen en uitvoeren van educatieve werkvormen. De opleiding vraagt een stevige tijdsinvestering. Het programma bestaat uit zo'n 40 lessen en ruim 20 excursies. Maar ook heb je tijd nodig voor zelfstudie, samenwerking met je medecursisten, en het maken van toetsen en opdrachten. Na de opleiding ben je gediplomeerd IVN Natuurgids.

De opleiding in het Gooi wordt één keer per drie jaar gegeven door het ervaren docententeam van IVN Afdeling Gooi. De eerstvolgende opleiding start in september 2020. Als je hiervoor belangstelling hebt dan kan je een voorinschrijving doen via: gidsencursus.ivngooi@gmail.com. Je krijgt dan vanzelf bericht zodra de aanmeldingsprocedure start, dat zal ergens in het voorjaar van 2020 zijn.

 

Nascholingsprogramma 2019

Voor 2019 heeft de Werkgroep Cursussen interessante nascholingscursussen gepland.

De eerste cursus gaat over onderwaterleven in sloot en plas. De tweede cursus is een workshopserie van drie avonden waar je de vaardigheden in determineren kan bijschaven. In de nazomer wordt de derde cursus Plantenziekten aangeboden op twee avonden en met een excursie.

Het volledige programma staat hieronder weergegeven. De nascholingscursussen zijn bedoeld om ook na het afstuderen als IVN Natuurgids je kennis op peil te houden en verder te vergroten. Deelname staat open voor leden van IVN en KNNV met een IVN natuurgidsendiploma of gelijkwaardige kennis. Voor leden van de afdeling Gooi e.o. met een natuurgidsendiploma is deelname gratis. Overige deelnemers betalen € 10,- per cursusdeel. Inschrijven is al mogelijk: nascholing.ivngooi@gmail.com of telefonisch bij Michaël Gründeman, 06 5250 1348. Neem voor meer informatie over een cursus contact op met de cursuscoördinator.

 

Cursus Lesdatums

Nascholingscursus Onderwaterleven

 

Wie kent niet de beroemde schoolplaat van M.A. Koekoek; In sloot en plas? In deze nascholingsgcursus gaan we dieper in op het onderwaterleven. Welke fauna is te vinden en wat zegt de flora over de waterkwaliteit.

De voorlopige opzet voor de nascholing over onderwaterleven:
Onderwaterleven in de sloot:
Lesavond met een buitenpracticum op de zaterdag
Onderwaterleven in de plas
Lesavond met een vaarexcursie op de zaterdag
april en mei

Determineren 4 Kleine beestjes (Robert Bekenkamp)

 

Zes poten: insect, acht poten: spin, veel poten uhhh.
In deze nascholing determineren 4 gaan we kijken naar kleine beestjes in het bos en het veld. In drie avonden neemt Robert Bekenkamp ons mee in het onderscheiden van de groepen kleine beestjes. Je leert beter kijken naar de onderscheidende kenmerken: wat maakt een zweefvlieg een zweefvlieg en een hommel een hommel.

Avond 1: Inleidend verhaal met herkenning en een kort practicum. Wat zijn onderscheidende kenmerken van de belangrijkste groepen?
Locatie: Infoschuur

Avond 2: Buitenpracticum: wat is er te vinden in het bos en op de heide.
Locatie: verzamelpunt wordt later bekend gemaakt

Avond 3: Buitenpracticum: wat is er te vinden in het veld en langs de sloot.
Locatie: verzamelpunt wordt later bekend gemaakt

Maandag 17 juni
19.30 tot 22.00

Maandag 24 juni
19.00 tot 21.00

Maandag 8 juli
19.00 tot 21.00

Nascholingscursus Plantenziekten (coördinator Sander Koopman)

 

Essentaksterfte, buxusmot, vallende takken bij platanen… Plantenziekten en aantastingen komen voortdurend in het nieuws en hebben soms grote gevolgen voor het  landschap. Ook als je een excursie geeft in de natuur kom je allerhande ziekten en vraatsporen tegen. Hoog tijd om hier meer over te leren! Dat kan bij de nascholingscursus Plantenziekten.

In deze cursus behandelen we veel voorkomende plantenziekten en aantastingen aan planten. We maken kennis met de verschillende typen ziekteverwekkers en de symptomen die je kan zien. Hierbij kijken we zowel naar bovengrondse als ondergrondse aantastingen. En uiteraard komen  actuele ziekten en plagen aan de orde. Een tussentijdse opdracht maakt deel uit van deze cursus.

Locatie: Infoschuur

Maandag 26 augustus
19.30 – 22.00

Maandag 9 september
19.30 – 22.00

Zaterdag 14 september
09.30 - 12.00

Voor 2020 staan nog geen workshops gepland.

Ideeën voor nascholing zijn welkom.

Michaël Gründeman, coördinator nascholing IVN Gooi