Activiteiten van IVN Gooi e.o. opgeschort

Het bestuur van IVN Gooi e.o. heeft na uitgebreid beraad besloten alle activiteiten voor leden en publiek, zowel binnen als buiten, af te gelasten tot en met 1 juni. De situatie omtrent het Corona-virus is zo dat we het niet verantwoord vinden voor zowel bezoekers als sprekers of gidsen om bij elkaar te komen. Een deel van ons publiek, maar ook van onze gidsen, heeft een leeftijd waardoor zij in de risicogroep kunnen vallen. 

Na deze periode maken we opnieuw de afweging wat dan verstandig is op basis van de berichten van de overheid en de betrokken instanties. Meer informatie is te vinden op de website van Overheid en de GGD Gooi en Vechtstreek.

Met vriendelijke groet

Fred Jansen