Over Goeree Overflakkee

IVN Goeree-Overflakkee IVN ontstond op 21 mei 1960 als Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen). Dit instituut kwam tot stand als opvolger van de Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land (opgericht 25 maart 1939). In die bond ontstonden de eerste natuurwachten: leden en vrijwilligers die in het veld waakten tegen natuurvernieling. Na de tweede wereldoorlog, in 1948, vernieuwde de bond zich. Nu onder de naam Bond voor Natuurbeschermings-wachten, de directe voorloper van het IVN.

Lees meer