Over Goeree Overflakkee

Medio 2023 zijn de activiteiten van IVN, afdeling Goeree-Overflakkee overgegaan in de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, kortweg NLGO. NLGO zet zich in voor behoud en versterking van de bijzondere natuur en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse Delta.

​Om dit doel te bereiken heeft de vereniging een 10-tal werkgroepen opgericht, die zich bezig houden met eigen aandachtsgebieden. Waar onder de werkgroep Strand & Zee, educatie, planten, vogels, planologie, terreinbeheer en het kenniscentrum Zandwallen. Het bestuur zorgt samen met de coördinatoren van deze werkgroepen voor de samenhang tussen alle activiteiten.

Lees meer