Geysteren Venray
Gezondheid
Op
maandag26nov201820:00

IVN-lezing: overdracht van infectieziekten door dier op mens

Op maandag 26 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een lezing over zoönosen (infectieziekten die worden overgedragen van dieren op mensen). De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd door Ron Vodegel en Han Monteiro. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2.

In het eerste deel van de lezing zal Ron Vodegel het algemene beeld van zoönosen schetsen, de gevaren ervan, hoe ze worden overgebracht, alsmede de verschillende soorten van zoönosen. Uiteraard worden diverse verschijnselen belicht. Han Monteiro zal de gevaren behandelen wanneer we op pad gaan in de natuur. 

Niet minder dan zestig procent van alle bekende infectieziekten worden overgebracht door dieren op mensen. Bij nieuwe infectieziekten is dat percentage zelfs zeventig procent. Wereldwijd komen meer dan 830 soorten zoönosen voor. In Nederland zijn zo’n honderd soorten bekend. Bekend is de ziekte van Lyme (overgebracht door teken), de Q-koorts (overgebracht door melkgeiten en -schapen die in 2007 tot 2011 veel slachtoffers veroorzaakte) of de Malaria (overgebracht door muggen), die jaarlijkse wereldwijd meer dan 425.000 dodelijke slachtoffers voor haar rekening neemt. Niet alleen de veehouderij of de vrije natuur, maar ook huisdieren vormen een bron tot infecties.

Algemene informatie

maandag 26 november 2018 - 20:00
Locatie: 
de Kemphaan
Kennedyplein 1
5801 VH Venray
Nederland
Google Maps image