Geysteren Venray
Landschap
Op
woensdag16aug201718:30

Dag 2 Avond-wandeldriedaagse in de natuur

Geysterse Bossen

Het landschap van Geysteren wordt gekenmerkt door opvallende hoogteverschillen. Deze hebben te maken met de insnijdingen van de Maas in het verre verleden, door de Oostrumse beek en nog enkele kleinere waterlopen. Dit heeft geleid tot het typische Maasterassenlandschap, met reliëfrijke overgangen tussen de terrassen en duidelijk herkenbare dalvormen die de loop van oude rivierarmen markeren. Later zijn hier weer op plaatsen weer beekdalen in uitgesleten. Deze Maasterrassen kan men in 3 verschillende terrassen indelen. Het laagste of 3de terras is de huidige Maas, maar ook Geysters Ven - ook wel het Rosendaal genoemd - ligt in dit 3de terras. Dan hebben we het 2de terras, waarin veel grind werd gevonden, en het 1ste terras dat bestaat uit dekzanden die in de laatste ijstijd vanuit de Noordzee met overwegend westenwinden over ons land is gestoven. Op deze arme zandgronden heeft zich een heidelandschap ontwikkeld wat je op de Tranchotkaart van 1803-1820 rond Venray overal terugvind. Zo zie je dat het bosgebied ten westen van Geysteren bekend was als de grote rondheide.

Hierin heeft de Oostrumse beek zijn dal uitgeslepen en tot de dag van vandaag zijn eigen weg mogen kiezen. Daarvan kunnen we tot op de dag van vandaag nog altijd genieten.

Algemene informatie

woensdag 16 augustus 2017 - 18:30 tot 20:30
Locatie: 
Parkeerplaats voormalige voetbalveld Geysteren
Oostrumseweg 34
Geijsteren
Nederland
Extra Informatie: 

Deelname is gratis

Google Maps image