Uitnodiging ledenvergadering 9 maart 2023.

Gemert-Bakel 18 februari 2023

Donderdag 9 maart 2023 is de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Deze zal plaatsvinden in het IVN gebouw aanvang 19.30 uur. Om de toekomst van het IVN veilig te stellen word je aanwezigheid zeer op prijs gesteld. We hopen dan ook op een grote opkomst.

Agendapunten:

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 21 september 2021

3.Jaarverslag secretaris en verslagen werkgroepen.

4.Jaarverslag financiën

  1. Verslag kascommissie
  2. Verkiezing kascommissie 2024
  3. Verslagen werkgroepen
  4. Bestuursverkiezing
  5. Mededelingen
  6. Activiteiten en of suggesties
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Ad 8. Marjolein, heeft na drie jaar penningmeester te zijn geweest, in 2022 te kennen gegeven geen tijd meer te hebben om het penningmeesterschap voort te zetten.

Mieke Bankers heeft het van haar overgenomen maar moet nog wel gekozen worden door de ledenvergadering.

Hans heeft medegedeeld te stoppen als voorzitter. Er moet dus een nieuwe voorzitter gekozen worden. Tonnie van de Hulsbeek heeft zich kandidaat gesteld.

Toni van den Elsen van Kilsdonk heeft gezegd toch nog wel door de te willen gaan als secretaris.

Deel deze pagina