PTT telling December 2021 Vogelwerkgroep ’t Vuggelke Vogels

PTT telling December 2021 Vogelwerkgroep ‘t Vuggelke

Gemert-Bakel 21 februari 2022

Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd.Vogelwerkgroep Ut Vuggelke van IVN Gemert-Bakel telt al jaren op de Stippelberg, Nederheide en bij vliegbasis De Vredepeel.  De resultaten van de tellingen van december 2021: 

Staartmeesje Stippelberg:

Dodaars 0- Aalscholver 3-Grote ziverreiger 3-Blauwe reiger 0-Toendrarietgans 0-Grauwe gans 105- Nijlgans 4-Wilde eend 13-Kuifeend 0-Blauwe kiekendief 0-Buizerd 1-Torenvalk 0-Meerkoet 1-Kokmeeuw 0-Zilvermeeuw 2-Holenduif 4-Houtduif 16-Ijsvogel 1-Groene specht 1- Zwarte specht 0-Grote bonte specht 7- Roodborst 0-Merel 9-Koperwiek 0-Kuifmees 0-Staartmees 8-Pimpelmees 14-Koolmees 16-Boomklever 2-Boomkruiper 5-Klapekster 0-Gaai 6-Ekster 5-Kauw 60-Zwarte kraai 19-Raaf 2-Spreeuw 16-Huismus 0-Ringmus 6-Vink 22-Goudvink 0-Geelgors 5. Aantal soorten:  29 Totaal aantal: 357      * Aantal soorten 2020:30 Totaal aantal  2020:3207 

Geelgors Nederheide:

Dodaars 1-Aalscholver 3-Grote zilverreiger 3-Blauwe reiger 4-Toendrarietgans 0-Grauwe gans 335- Nijlgans 1-Wilde een 279-Kuifeend 7-Blauwe kiekendief 0-Buizerd 4-Torenvalk 0-Meerkoet 34-Kokmeeuw 0-Zilvermeeuw 0-Holenduif 4-Houtduif 82-Ijsvogel 0-Groene specht 0-Zwarte specht 1-Grote bonte specht 1-Roodborst 2-Merel 19-Koperwiek 0-Kuifmees 0-Staartmees 0-Pimpelmees 3-Koolmees 11-Boomklever 0-Boomkruiper 1-Klapekster 0-Gaai 12-Ekster 3-Kauw 52-Zwarte kraai 59-Raaf 0-Spreeuw 0-Huismus 6-Ringmus 0-Vink 47-Sijs 1-Goudvink 0-Geelgors 0. Aantal soorten: 26 Totaal aantal: 975   *Aantal soorten 2020:34 Totaal aantal 2020: 1370

Vink Vliegbasis:

Dodaars 0-Aalscholver 0-Grote zilverreiger 2-Blauwe reiger 0-Toendrarietgans 50-Grauw gans 8-Nijlgans 0-Wilde eend 7-Kuifeend 0-Blauwe kiekendief 1-Buizerd 13-Torenvalk 3-Meerkoet 0-Kokmeeuw 125-Zilvermeeuw 0-Holenduif 4-Houtduif 24-Ijsvogel 0-Groene specht 2-Zwarte specht 2-Grote bonte specht 9-Roodborst 1-Merel 8-Koperwiek 11-Kuifmees 11-Staartmees 0-Pimpelmees 4-Koolmees 39-Boomklever 0-Boomkruiper 0-Klapekster 1-Gaai 16-Ekster 0-Kauw 29-Zwarte kraai 29-Raaf 0-Spreeuw 0-Huismus 0-Ringmus 0-Vink 27-Sijs 0-Goudvink 1-Geelgors 0.   Aantal soorten: 25 Totaal aantal: 422     *Aantal soorten 2020: 23 Totaal aantal 2020: 581

Tonnie van de Hulsbeek en Jan van de Leur

torenvalk biddend Foto’s : J. Renders 

Ontdek meer over

Deel deze pagina